นั่งชิลชมไม้แขวน GREEN RELAX

สายฝนเริ่มมาทักทายแล้ว เหล่าต้นไม้ดูจะดีใจและแข่งกันอวดความสวยงามกันยกใหญ่ วันนี้เราจึงอยากชวนคุณมาทําให้มุมพักผ่อนในบ้านทวีความสดชื่นยิ่งขึ้น ด้วยเหล่าพรรณไม้แขวนที่เหมาะกับบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จํากัด เพราะนอกจากจะสวยงามแล้ว ยังดูแลรักษาง่าย แค่คุณรดน้ํายามเช้าเพียงหนึ่งครั้ง และให้โดนแสงแดดบ้างครั้งคราว เพียงเท่านี้พรรณไม้สวย ๆ ก็จะคงความสดใสให้คุณตลอดทั้งวัน

 

01 เอื้องผึ้ง 300 บาท 02 เดปเศรษฐี 80 บาท 03 เวอร์บีน่า 80 บาท 04 เอื้องเข็มม่วง 150 บาท 05 สายข้างม่วง 250 บาท 06 สร้อยนางกรอง 250 บาท 07 ช้องนางคลี่ 250 บาท 08 เซโรกราฟิกา 550 บาท 09 ไอยเรศเผือก 150 บาท 10 ช้องบลู 250 บาท
01 เอื้องผึ้ง 300 บาท  02 เดปเศรษฐี 80 บาท  03 เวอร์บีน่า 80 บาท  04 เอื้องเข็มม่วง 150 บาท  05 สายข้างม่วง 250 บาท  06 สร้อยนางกรอง 250 บาท  07 ช้องนางคลี่ 250 บาท  08 เซโรกราฟิกา 550 บาท  09 ไอยเรศเผือก 150 บาท  10 ช้องบลู 250 บาท

 


 

// TIPS //

  • ในการเลือกตําแหน่งแขวน ควรวางให้ได้รับแสงแดดพอสมควร แต่ไม่ควรแขวนขวางทิศทางลม เพราะจะทําให้กิ่งก้านหัก หรือกระถาง ตกลงมาได้รับอันตรายได้
  • ควรให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือปุ๋ยเกล็ดละลายน้ําสองสัปดาห์ต่อครั้ง และควรให้ต้นไม้โดนแสงเช้าวันละ 1-2 ชั่วโมง
  • เครื่องปลูกควรเป็นภาชนะที่โปร่งและเบา เก็บความชื้นได้ดี เพื่อลดการสูญเสียน้ําของต้นไม้ เช่น กาบมะพร้าวผสมดิน

 

// DID YOU KNOW ? //

แต่เดิมเราจะเรียกพืชรากอากาศแท้ ๆ ว่าไม้แขวน เพราะธรรมชาติสร้างมาให้หากินอยู่บนอากาศ เช่น สับปะรดสีหรือเฟินบางชนิด และพวกกึ่งรากอากาศอย่างเดปหรือโฮย่า

 


เรื่อง : Ektida N.
ภาพ : จิระศักดิ์
สไตล์ : ประไพวดี
ผู้ช่วย : อรวรรณ เก่าแท้