จัดสวนตามแนวคิดพุทธคติออกมาในรูปแบบสวนเซน

โซนที่ 3 : นิโรธ

ทุกข์คือปัญหาของชีวิตที่ต้องแก้ไขตามทางหรือวิธีที่เหมาะสม “นิโรธ” คือการหาหนทางดับทุกข์ ในทางพระพุทธศาสนาทำได้ด้วยการเจริญสติและทำสมาธิ ในพื้นที่นี้จึงออกแบบเป็นศาลานั่งพักผ่อน ใช้เป็นที่นั่งสมาธิเจริญสติปัญญา พิจารณาหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ

สวนหิน

โซนที่ 4 : มรรค

ในทางพระพุทธศาสนา “มรรค” เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า มรรค 8 อันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างหรือทางดำเนินชีวิตที่ดีเลิศเพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ ซึ่งสวนสัจธรรมตีความหมายของทางพ้นทุกข์เป็นลานหญ้าโล่งๆ ผนวกด้วยแนวคิดแบบปรมัตถ์อันหมายความว่า สุดท้ายแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ไม่มีอะไร สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ด้วยการรวมกลุ่มของเหตุปัจจัยเพียงขณะหนึ่งเท่านั้น จงอย่าไปยึดติด กายที่ใช้อยู่เมื่อถึงเวลาดับก็สูญสลาย เหลือไว้เพียงจิต ฉะนั้นเมื่อได้เรียนรู้กฎแห่งชีวิตอย่างถ่องแท้ ก็จะสามารพบทางหลุดพ้นได้นั่นเอง

สวนหิน

“ในส่วนของการเลือกใช้พรรณไม้ ผมเลือกใช้ต้นไม้ในบ้านเราที่ดูแลรักษาง่าย ทนได้กับทุกสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่ผันแปรตลอดเวลา และด้วยความที่เป็นสวนเซน ซึ่งจะเน้นเรื่องความสงบ ไม้พุ่มบางส่วนจึงตัดแต่งแบบฟอร์มัลให้ดูนิ่งๆ แต่ผมก็ไม่อยากให้สงบจนดูนิ่งเกินไป จึงไม่เลือกใช้สีเขียวทั้งหมด พยายามแทรกสีสันอื่นๆ เข้าไปด้วย ทั้งไม้ใบและไม้ดอก แต่ก็คุมให้อยู่ในโทนที่ไม่แรงมากจนเกินไป เลือกใช้แค่ไม้ดอกที่มีสีขาวและสีเหลืองเป็นหลัก แล้วก็เล่นที่ความแตกต่างของรูปทรงใบ ทรงพุ่มต้น ให้เกิดการผสมผสานที่ลงตัว  มีมุมมองที่น่าสนใจมากขึ้น ไม่นิ่งจนเกินไป ระบบไฟและระบบน้ำในสวนนี้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด เนื่องจากเจ้าของสวนทำงานทั้งวัน กลับบ้านอีกทีก็ช่วงเย็นๆ คงไม่มีเวลามาดูแลสวนมากนัก”

ศาลาในสวน

เจ้าของสวนและเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงเข้ามาใช้งานสวนแห่งนี้ทุกวัน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะในแง่ของการใช้งาน แต่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการที่แค่เข้ามานั่งเล่นพักผ่อนเฉยๆ หลานๆ ของเจ้าของสวนได้เข้ามาดูต้นไม้ ศึกษาธรรมชาติ และนอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มมาคือความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและมีมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่ เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงมาขอถ่ายรูป ขอเข้ามาชมสวน แต่ละคนที่เข้ามาใช้จะเกิดมุมมองที่ต่างกันไป เกิดจินตนาการ เกิดความคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ ตรงนั้นสื่อความหมายอะไร และได้แง่คิดดีๆ กลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

เจ้าของ : คุณสุรพงษ์ชิดเชื้อ

ออกแบบ: บริษัทเพอโกล่าร์ จำกัด โดยคุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์

โทรศัพท์ 0-2441-9983, 08-6327-9983

 

เรื่อง : “วชิรพงศ์ หวลบุตตา”

ภาพ : อภิรักษ์ สุขสัย


ชมความงามของสวนทรอปิคัล แบบเต็มตาได้ที่หนังสือบ้านและสวนฉบับพิเศษ Garden Vibes สั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์บ้านและสวน

 

มาจัด สวนญี่ปุ่น กันเถอะ!

โชว์ บอนไซ ให้สวยจนเป็นสวน