PLAY TIME IN PRIVATE POOL สนุกกับสระว่ายน้ำส่วนตัวในบ้าน

สมัยนี้การมีสระว่ายน้ําในบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ ก่อสร้าง และระบบหมุนเวียนน้ําซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือก ตามเงื่อนไขของแต่ละบ้าน วันนี้เราจึงรับอาสามาสานฝันให้ทุกครอบครัวได้สนุกกับกิจกรรมเอ๊าต์ดอร์ มีสระว่ายน้ําใสๆ ตามแบบท่ีต้องการ ไว้พักผ่อนสบาย ๆ ในรั้วบ้านของคุณเอง

 

เช็กความต้องการ

ถ้าสระว่ายน้ำ คือพื้นที่ในฝันสำหรับบ้านสร้างใหม่แล้ว จำเป็นต้องแจ้งความต้องการกับสถาปนิกตั้งแต่แรก เพื่อจะได้วางแผนงานโครงสร้าง การออกแบบและก่อสร้างไปพร้อมขั้นตอนการสร้างบ้าน แต่หากสระว่ายน้ําเป็นส่วนท่ีต้องการเพิ่มเติมทีหลัง ต้องเช็กบริเวณบ้านในส่วนที่ต้องการติดตั้ง โดยให้เผื่อพื้นท่ีรอบ ๆ สระออกไปอย่างน้อย 1 เมตรสําหรับเดินงานระบบ

เรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษคือ ขนาดของสระที่เหมาะสมกับการว่ายน้ํา โดยต้องมีความยาวเพียงพอสําหรับแต่ละรอบของการว่าย และกว้างพอที่แขนท้ังสองข้างจะวาดออกไปโดยไม่ชนขอบสระ โดยสระสําหรับเด็กควรมีขนาดอย่างน้อย 3 x 5 เมตร ลึก 70-90 เซนติเมตร ส่วนสระสําหรับผู้ใหญ่ ความลึก1.20- 1.50 เมตร และสระสําหรับการออกกําลังกาย ควรมีขนาดอย่างน้อย 2.50 x 10 เมตร หรือหากเป็นสระสําหรับเล่นเพื่อนันทนาการ ขนาดขั้นต่ำควรอยู่ท่ี 4 x 8 เมตร

 


 

จะเลือกทําสระว่ายน้ํา ด้วยโครงสร้างแบบใดดี

ถึงหน้าตาจะเป็นสระว่ายน้ําเหมือนกัน แต่มีเบื้องหลังโครงสร้างท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสําเร็จรูป และแบบไลเนอร์ แต่ละแบบมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเจ้าของบ้านว่าแบบไหนเข้ากับความต้องการของตนมากที่สุด

play-time-in-private-pool-03

01 สระคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นสระว่ายน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วกรุกระเบื้องผนังและพื้นในแบบที่เราชินตา
โครงสร้าง : เหมือนกับทําโครงสร้างอาคาร คือต้องมีการลงเสาเข็ม วางเหล็กพื้นสำหรับรับน้ําหนักก่อนจะหล่อคอนกรีตเป็นพื้นและผนังสระ วิธีน้ีจึงแข็งแรง ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
วัสดุกรุผิว : ปูกระเบื้องปิดพื้นผิว ต้องดูแลรักษาความสะอาดตามร่องยาแนวเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันเชื้อรา และหากพบกระเบื้องบิ่นแตก ต้องรีบซ่อมแซมไม่ให้เกิดอันตรายขณะเล่นน้ํา
ระยะเวลาในการติดตั้ง : ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10-20 วัน
ราคา : โดยเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละ 20,000-25,000 บาท

02 สระสำเร็จรูป

เป็นสระว่ายน้ําที่หล่อโครงสร้างสําเร็จรูปตามแบบท่ีต้องการมาจากโรงงาน แล้วค่อยย้ายมาติดตั้งบนพื้นท่ี
โครงสร้าง : เป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง เกิดจากการประกอบใยแก้วชนิดพิเศษหลายชั้น ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงสูง นํามาขึ้นเป็น รูปทรงของสระ ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพวัสดุ ตั้งแต่ 15-50 ปี
วัสดุกรุผิว : เพราะเป็นรูปทรงที่หล่อสําเร็จรูปมาจากโรงงาน และด้วยคุณสมบัติของวัสดุ พื้นผิวจึงเรียบและเกิดคราบสกปรกยาก
ระยะเวลาในการติดตั้ง : ขึ้นรูปสระที่โรงงาน 15 วัน แล้วขนย้ายนํามาติดตั้ง ใช้เวลา 1-2 วัน
ราคา : ขนาด 3×6 เมตร ราคา ประมาณ 450,000 บาท ขนาด 5×11 เมตร ราคาประมาณ 850,000 บาท

03 สระแบบไลเนอร์

เป็นสระว่ายน้ําท่ีใช้โครงสร้างระบบผนังสําเร็จรูป แล้วปิดผิวให้เรียบด้วยไลเนอร์ ซึ่งเป็นวัสดุเหมือนแผ่นผ้าใบ PVC
โครงสร้าง : โครงสร้างเหล็ก หรือแบบพลาสติกหล่อผนังสําเร็จรูปประเภทพอลิพรอพิลีน แล้วเทคอนกรีตผนังและพื้นสระแบบไร้รอยต่อ จึงแข็งแรงทนทานในระดับเดียวกับโครงสร้างสระคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัสดุกรุผิว : ไลเนอร์เป็นวัสดุประเภท PVC มีข้อดีที่พื้นผิวเรียบเสมอกัน แต่มีอายุการใช้งานจํากัดตามแต่คุณภาพของวัสดุ ต้ังแต่ 3-10 ปี สามารถเปลี่ยนใหม่ทดแทนของเดิมได้
ระยะเวลาในการติดตั้ง : ผนังข้ึนรูปที่โรงงาน แล้วขนย้ายนํามาติดตั้ง ใช้เวลา 2 วัน
ราคา : ขนาด 3×6 เมตร ราคา ประมาณ 450,000 บาท

 


งานระบบในสระว่ายน้ํา

งานระบบเป็นเรื่องจําเป็นท่ีต้องให้ความสําคัญ ทั้งระบบหมุนเวียนสําหรับลําเลียงน้ําไปบําบัด และการฆ่าเชื้อโรคผ่านทางระบบบําบัดน้ํา ดังน้ันสองส่วนน้ีจึงต้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้น้ําในสระปลอดเชื้อโรคตามค่ามาตรฐานและสุขลักษณะที่ดีของผู้ใช้งาน

play-time-in-private-pool-04

01 ระบบหมุนเวียนน้ําในสระว่ายน้ํา

  • ระบบน้ําล้น (Overflow) ผิวน้ําเสมอกับระดับขอบสระ น้ําในสระจะล้นออกมาที่รางซึ่งอยู่โดยรอบ น้ำที่ล้นออกมาจะลําเลียงมาตามท่อน้ํา แล้วมาพักท่ีถังพัก ก่อนปั๊มเข้าสู่เครื่องกรองน้ําต่อไป
  • ระบบสกิมเมอร์ (Skimmer) ผิวน้ําจะต่ำกว่าระดับขอบสระ น้ําจากสระจะเข้าสู่การบําบัดทางช่องข้างผนังหรือ Skimmer Box ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องกรองสําเร็จรูปติดต้ังข้างสระได้เลย โดยไม่ต้องเดินท่อน้ํา

 

02 ระบบบำบัดน้ำ

  • ระบบคลอรีน : คลอรีนในรูปแบบของเหลว ผง เกล็ด หรืออัดเป็นก้อน ละลายลงในสระ แล้วเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคได้เมื่อ pH ของน้ําอยู่ระหว่าง 7.2-7.8 ดังน้ันจึงต้องปรับค่า pH ในน้ําก่อนใช้งาน
    ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (สําหรับขนาด 4 x 8 เมตร) : เดือนละ 3,000-4,000 บาท
  • ระบบน้ำเกลือ : ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือธรรมชาติ มีข้อดีคือไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่สูญหาย ไปไหน ยกเว้นมีการล้างเครื่องกรองหรือน้ําล้นออกจากสระ ต่างจากคลอรีนที่จะระเหยไปเมื่อผ่านเวลาไปนาน ๆ
    ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (สําหรับขนาด 4 x 8 เมตร) : ค่าติดตั้งระบบเร่ิมต้น 40,000-50,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 400-600 บาท
  • ระบบโอโซน : ใช้เครื่องอัดอากาศในการผลิตก๊าซโอโซนเพื่อบําบัดน้ําโดยตรง อาจต้องใช้ควบคู่ไปกับเกลือหรือคลอรีนเพื่อให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กําหนด
    ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (สําหรับขนาด 4 x 8 เมตร) : ค่าติดตั้งระบบ 150,000- 200,000 บาท

 


 

เรื่อง : skiixy
ภาพ : แฟ้มภาพนิตยสาร room
ภาพประกอบ : คณาธิป