THE 7th ROOM – ห้องพักลอยฟ้า กลางป่าสน

THE 7th ROOM ห้องพักลอยฟ้า ท่ามกลางป่าสนหรือโรงแรมบนต้นไม้บริเวณตอนเหนือของสวีเดนหลังนี้ เป็นผลงานสุดเท่จากสตูดิโอออกแบบ Snøhetta

keyboard_arrow_up