ชมวิถีชีวิตและความสวยงามของบึงหนองหาร พร้อมชิมเมนูพื้นถิ่นของกินจากกลางบึง ณ จ.สกลนคร

หนองหารมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ได้ชิมอาหารอร่อยๆ จากท้องถิ่น ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้าน เห็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุน และที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นความน่ารักของคนในชุมชนที่ทั้งเป็นมิตรและใจดีมากๆ

keyboard_arrow_up