คน/จัด/สิ่งของ EP.20 จัดระเบียบมุมอับใต้ซิงค์ล้างจาน เลิกหมก เลิกยัด เลิกซื้อของซ้ำไม่จำเป็น

จัดระเบียบพื้นที่มุมอับใต้ซิงค์ล้างจาน ที่กาลเวลาทำให้กลายเป็นพื้นที่ซุปเปอร์มาเก็ตย่อมๆ ซื้อแล้วซ้ือซ้ำมีโปรโมชั่นซื้ออีก และคลังแสงเหล่าอุปกรณ์ที่ลืมไปแล้วว่าเคยเก็บอะไรบ้าง พี่บาสกับออนปังจะใช้ของหลักร้อยมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปในพริบตา

คลิปทั้งหมด