ลับRARE – พิพิธภัณฑ์แผ่นเสียง ประวัติศาสตร์ในร่องเสียง

Description

เพลงชาติในเวอร์ชั่นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นอย่างไร และการบันทึกเสียงในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไปร่วมสัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน “แผ่นเสียง” ได้ที่ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

VDO Clip

รายการ ลับ | Rare คลิปทั้งหมด