[DAILY GUIDE] อยาก เลี้ยงปลา เริ่มยังไงดี?

 

 march_41

การตกแต่งบ่อเลี้ยงปลา

นอกจากการสร้างบ่อเลี้ยงปลาให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และความต้องการแล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือ การตกแต่งบ่อเลี้ยงปลาให้ดูสดชื่น มีชีวิตชีวา การเลือกใช้ต้นไม้และของประดับตกแต่งที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บ่อเลี้ยงปลาสวยงามและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

– ควรเลือกใช้ต้นไม้ที่ไม่มีการผลัดใบหรือต้นไม้ที่มีใบไม่ละเอียดเล็กจนเกินไป เนื่องจากจะเป็นภาระในการทำความสะอาด และอาจเกิดการอุดตันในระบบการไหลเวียนของน้ำ

– ใช้ต้นไม้ที่สามารถปลูกริมน้ำหรือเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น กุ่มน้ำ จิกน้ำ จั๋ง ไทร แปรงล้างขวด ห มากเขียว

– การทำน้ำตกหรือลำธารเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ควรใช้ต้นไม้ที่มีรูปทรงแข็งกระด้าง เช่น ไม้ดัด ควรเลือกใช้ต้นไม้ที่มีรูปทรงอ่อนช้อย เส้นสายสวยงาม เช่น หลิว รัตมา

– หากทำบ่อดินควรปลูกต้นไม้จำพวกเตย กระดุมทอง เป็นแนวรอบตลิ่งเพื่อยึดไม่ให้ตลิ่งพัง รวมทั้งยังใช้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับบ่อได้

– การปลูกไม้คลุมดินรอบบ่อควรเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ควรคำนึงว่าเมื่อต้นไม้โตขึ้น ปริมาณแสงแดดที่ส่องถึงพื้นดินจะลดลง อาจต้องปรับเปลี่ยนไม้คลุมดินใหม่อีกครั้ง

january_79

ปลาในสวน

ปลาแต่ละชนิดมีธรรมชาติในการอยู่อาศัยแตกต่างกันออกไป อาจพิจารณาความเหมาะสมของปลากับบ่อแบบต่างๆได้ดังนี้

บ่อปูน ควรเลี้ยงปลาที่ดูสวยงาม เช่น ปลาคาร์พปลาสอด ปลางหางนกยูง ปลาทอง ส่วนบ่อดินเหมาะสำหรับปลาที่ชอบสภาพธรรมชาติจำพวกปลาแรด ปลาช่อน ปลาหมอ  ปลาเข็ม ปลาชะโด ปลากระดี่ ซึ่งปลาเหล่านี้อาจมีสีสันไม่ค่อยสวยงาม แต่ก็ให้ความเพลิดเพลินได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามการเลือกเลี้ยงปลาชนิดใด ควรศึกษาสภาพธรรมชาต ิ ลักษณะนิสัย และการเจริญเติบโตของปลาชนิดนั้นๆ ควรเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์ ไม่มีบาดแผล ก่อนปล่อยลงบ่อควรนำมาแยกเลี้ยงไว้ในภาชนะเพื่อพักฟื้น โดยแช่ถุงปลาไว้ในภาชนะที่ใส่น้ำ เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน และภายนอกถุงให้ใกล้เคียงกัน ก่อนใส่ลงภาชนะเพื่อพักฟื้นหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ เมื่อปลาเริ่มปรับตัวได้จึงนำปลาลงบ่อ

การเลี้ยงปลาจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด การใช้สารเคมีใดๆ กับปลาจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรคิดว่าปลาเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นแค่สัตว์เลี้ยง ก็จะทำให้ปลาในสวนของเราสมบูรณ์ สวยงาม และแข็งแรง