Studio Visit : Creative Crews

คุยกับ คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ และ คุณเอกฉันท์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ สองหัวเรือใหญ่แห่ง Creative Crews ผู้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้งานมีความสุขกับสถาปัตยกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้น ที่ตึกแถวคูหาลึกสุดในตรอกเล็ก ๆ ภายในชุมชนโชฎึกย่าน “ตลาดน้อย”