ต้นไม้ชนิดใดที่ควรปลูกในโรงเรือน

โรงเรือน โดยทั่วไปแล้วการทำโรงเรือนมักจะใช้ปลูกต้นไม้ที่ต้องการสภาพแวดล้อมแบบพิเศษเฉพาะตัว ต้นไม้มีราคา และต้นไม้ที่ต้องการปลูกเลี้ยงให้สวยงามเป็นพิเศษ

เราจึงมักจะเห็นการใช้ โรงเรือน ในเชิงการค้าเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้พืชเหล่านั้นมีคุณภาพดีสวยงาม ตัวอย่างพืชที่นิยมปลูกในโรงเรือน ได้แก่

โรงเรือน

ไม้ประดับ
ไม้ประดับหลายชนิดต้องการสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป เช่น เฟิน กล้วยไม้ หน้าวัวใบ ฯลฯ โรงเรือนไม้ประดับนิยมทำเป็นโรงเรือนโปร่งไม่มีผนัง ตั้งเสาแข็งแรง เช่น กัลวาไนซ์ ไม้ คอนกรีตหลังคาพรางแสงด้วยซาแรนที่มีขนาดตามความต้องการของพืชชนิดนั้นๆ

แคคตัสและไม้อวบน้ำ
เป็นพืชที่นิยมปลูกเลี้ยงในโรงเรือนมากที่สุดชนิดหนึ่ง แคคตัสส่วนใหญ่ไม่ต้องการความชื้นสูง อีกทั้งยังต้องการปริมาณแสงมาก โรงเรือนแคคตัสควรมีหลังคาป้องกันฝนเลือกใช้แบบโปร่งแสง รอบด้านเปิดให้อากาศถ่ายเทได้

พืชผัก
การทำโรงเรือนปลูกผักนิยมใช้มุ้งเพื่อป้องกันแมลง และมุงหลังคาพลาสติกเพื่อไม่ให้พืชได้รับน้ำฝนมากเกินไปเพราะอาจเกิดเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคได้ รวมทั้งพืชผักบางชนิดที่อ่อนแอต่อโรค เช่น พืชตระกูลแตง การปลูกในโรงเรือนสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

เห็ด
เห็ดเป็นพืชที่ใช้แสงน้อยในการเจริญเติบโต โรงเรือนเห็ดควรเป็นโรงเรือนที่ค่อนข้างปิด กักความชื้นไว้ได้ดี อาจมุงหลังคาง่ายๆ ราคาประหยัด รอบด้านอาจจะใช้ตับจากหรือซาแรนให้ภายในร่ม เก็บความชื้น และป้องกันลม

เรือนเพาะชำ
มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุบาลต้นกล้า วางพักและเก็บต้นไม้ที่ขยายพันธ์ุใหม่ๆ เรือนเพาะชำควรจัดให้ค่อนข้างร่ม อากาศถ่ายเทดี หากไม่ได้ทำโรงเรือนปิดล้อมป้องกันสัตว์ ควรหาวัสดุคลุมถาดเพาะเพื่อป้องกันสัตว์เล็กๆ เช่น นก หนู มากิน ยอดอ่อนของพืชเหล่านี้นอกจากนี้หลายคนอาจเคยเห็นชาวสวนใช้เรือนเพาะชำพลาสติกครอบแปลงต้นไม้แบบง่ายๆ เพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่ปักชำใหม่ๆลดการคายน้ำ ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์สูง โอกาสรอดจึงสูงไปด้วย

เรื่อง : “วรัปศร” ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน
ภาพประกอบ : คณาธิป จันทร์เอี่ยม

อ่านเพิ่มเติม : โรงเรือนดีอย่างไร…ทำไมต้องมีโรงเรือน

l l l l l l l l ll l l l l l l l ll l l l l l l l ll l l l l l l l l