บ้านและสวนแฟร์ 2022
28 ต.ค. - 6 พ.ย. 2565
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประกวดออกแบบสวนสวย 2024 ภายใต้แนวคิด “From Gray To Green ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน”

เชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วม ประกวดออกแบบสวน ภายใต้แนวคิด “From Gray To Green ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

บ้านและสวน ขอชวนทุกคนร่วมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง จากการขยายของเมืองทำให้เห็นได้ชัดว่าจำนวนพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลงไปมาก ในขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดขนาดพื้นที่สีเขียวไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ที่จะเอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกลับมีพื้นที่สีเขียวอยู่เพียง 7.11 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาสู่แนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตไปพร้อมกับการสร้างเมืองที่ยั่งยืน

เราไม่ต้องรอให้ใครมาสร้าง “ปอด” ให้เรา แต่ทุกคนสามารถใช้พื้นที่เล็กๆ คือ พื้นที่ระเบียงของบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ให้กลายเป็นทั้งสวนสวยไว้พักผ่อน และเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กแต่เมื่อระเบียงหลายๆบ้านรวมกัน ระเบียงทั้งคอนโด และหลายๆคอนโด ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง ที่มีส่วนช่วยลดความร้อน สร้างคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ทั้งในระดับบ้าน และระดับเมือง

บ้านและสวน จึงสนับสนุนการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียว ผ่านการประกวดจัดสวนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้แนวคิด “From Gray to Green ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน” และจัดแสดงไอเดียใน งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2024 ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา เพื่อจุดประกายความคิด สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียว และเมืองที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า จากพื้นที่ของระเบียงเพียงไม่กี่ตารางเมตรที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนขนาดเล็ก จะสามารถกระจายตัวออกไปในสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในวงกว้าง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต

บ้านและสวน

โจทย์หลักของการประกวด

 1. กำหนดให้ผู้เข้าประกวดจำลองพื้นที่สวนในขนาด 1.5 x 3 เมตร
 2. โดยให้ออกแบบจากพื้นที่ระเบียงชั้นบนของบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ หรือ คอนโดมิเนียม
 3. กำหนดให้มีพื้นที่ Soft scape ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของภาพรวม
 4. ข้อกำหนดในการก่อสร้าง
  • ผนังทึบสูงได้ไม่เกิน 1.60 เมตร
  • ผนังโปร่งสูงได้ไม่เกิน 2.00 เมตร
  • ไม้ยืนต้นสูงได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
  • ราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
  • เว้นช่องทางเดินด้านหน้าอย่างน้อย 0.90 เมตร สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ

**ข้อแนะนำ ราวกันตกควรออกแบบให้มีความโปร่งที่สามารถมองเห็นสวนด้านในได้

บ้านและสวน
** สมมติให้ผนังด้านหลังเป็นผนังอาคาร ที่ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบประตูและช่องเปิดได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน: นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จะส่งผลงานเดี่ยวหรือคู่ก็ได้
 2. รูปแบบผลงาน:
  • ส่งผลงานรูปแบบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (29.7 x 42 เซนติเมตร) โดยใช้ภาพวาด ภาพสามมิติ หรือภาพถ่าย
  • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A3  (300 dpi) จำนวน 1 หน้า
  • แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบเพื่อการประกวดครั้งนี้เท่านั้น
  • เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
   **เลือกส่งผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง**
 3. โปรดระบุ
  1. ระบุแนวคิดและงบประมาณในการออกแบบและก่อสร้าง
  2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ หากกำลังศึกษาอยู่ให้ระบุชั้นปี คณะ และสถาบันการศึกษาด้วย บนมุมขวาล่างด้านหลังแบบประกวด
 4. ส่งผลงานได้ที่: กองประกวดออกแบบสวนสวย
  1. บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (กองประกวดออกแบบสวนสวย อาคาร A3)
  2. ทางออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A3 (300 dpi) จำนวน 1 หน้า ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยอัปโหลดส่งแบบผลงานออนไลน์ตามลิ้งค์นี้ >> อัปโหลดส่งผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2567 : เปิดรับผลงานการประกวด
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 : ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
 • วันที่ 31กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2567 : ก่อสร้างมุมสวนจริง
 • วันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2567 : ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมสุดท้ายจัดแสดงมุมสวนจริง
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2567 : ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อตัดสินรางวัลชิงชนะเลิศ
 • วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2567 : เปิดโหวตรางวัลมหาชนบ้านและสวนแฟร์ และรางวัล Online Popular Vote
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2567 : ประกาศผลและรับรางวัลมหาชนบ้านและสวนแฟร์ และรางวัล Online Popular Vote และทุกทีมรับใบประกาศนียบัตร

** ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมสุดท้ายจะต้องจัดแสดงมุมสวนจริง ณ บริเวณใกล้กับซุ้มทางเข้าหน้าฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา ซึ่งผู้เข้ารอบเป็นผู้จัดเตรียมพรรณไม้ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงของตกแต่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดมาเองทั้งหมด และต้องจัดตกแต่งสวนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2024 (วันที่ 2 สิงหาคม 2567) โดยจะมีเงินสนับสนุนให้ทีมละ 15,000 บาท

** กำหนดระยะเวลาจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2567 ผู้เข้ารอบจึงควรคำนึงถึงอายุการใช้งานของสวน และดูแลผลงานที่จัดแสดงให้สวยงามตลอดระยะเวลาการจัดงาน

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ (ใช้ Softscape 60% ขึ้นไป) 30 คะแนน
 • ความสวยงามและการสร้างบรรยากาศโดยรวม 30 คะแนน
 • ประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมและใช้งานได้จริง 20 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริงและการดูแลรักษา 20 คะแนน

** คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยให้ถือมติของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ **

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย 7 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน
 5. รางวัลมหาชนบ้านและสวนแฟร์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 6. รางวัล Online Popular Vote รับประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน

**แบบประกวดของ 10 ผู้ผ่านเข้ารอบ และได้จัดแสดงนิทรรศการในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2024 เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้ออกแบบและบริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทอมรินทร์ฯ มีสิทธิ์นำไปใช้เพื่อการตลาด และทำกิจกรรมกับผู้สนับสนุนภายใต้ชื่อโครงการประกวดแบบนี้**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

กองประกวดออกแบบสวนสวย

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02 422 9999 ต่อ 4222

อีเมล : [email protected]


อัปโหลดส่งแบบผลงานออนไลน์ตามลิ้งค์นี้ >> อัปโหลดส่งผลงาน


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างผลงานประกวดออกแบบสวนในงานบ้านและสวนแฟร์2018

เปลี่ยนระเบียงคอนโดมิเนียม ให้กลายเป็นสวนระเบียงแสนร่มรื่น

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com

keyboard_arrow_up