เรียนรู้ เทคโนโลยีอวกาศ ด้านการเกษตร Thailand Space Week 2023

มีหลาย เทคโนโลยีอวกาศ ที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรได้ไม่น้อย ภายในงาน Thailand Space Week 2023 โดย GISTDA และบริษัท ไทยคม จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรด้านอวกาศทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ยกทัพ เทคโนโลยีอวกาศ มามากมาย นับว่าเป็นการเปิดตัวงานด้านอวกาศระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยที่จะทำให้วงการอวกาศไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลก

ซึ่งครั้งนี้ GISTDA ก็ได้พาเรามารู้จักกับ ดาวเทียม THEOS-2 ที่พึ่งปล่อยขึ้นสู่อวกาศไม่นานเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว นับว่าเป็นความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีอวกาศ ของไทยเลยทีเดียว ซึ่งดาวเทียมนี้ก็มีความสามารถที่หลากหลายในภาคการเกษตร ทั้งการใช้ติดตามสถานการณ์เพาะปลูก วิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ คาดการณ์ผลผลิตในอนาคต และวิเคราะห์โรคพืชได้

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาโดยผู้นำองค์กรและหน่วยงานด้านอวกาศจากทั่วโลกกว่า 150 คน พร้อมการนำเสนอนวัตกรรมและ เทคโนโลยีอวกาศ ในรูปแบบนิทรรศการกว่า 30 บูธ ที่ผ่านมางาน Thailand Space Week 2023 ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Plenary hall 1-2 ชั้น 1 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เทคโนโลยีอวกาศ
คุณศิริกุล หุตะเสวี หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม GISTDA

ดาวเทียม THEOS-2 กับ Digital Platform จาก GISTDA เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของบุคคลทั่วไปและเกษตรกร

คุณศิริกุล หุตะเสวี หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม GISTDA เล่าว่า “THEOS-2 มีซอฟแวร์ที่สามารถจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมที่อยู่บนพื้นผิวโลกได้ค่อนข้างดี และเพื่อให้คนทั่วไปหรือเกษตรกรสามารถเข้าไปใช้ได้ ปัจจุบันมี Digital Platform ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่ได้จากการเก็บข้อมูลของดาวเทียม THEOS-2 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น”

ดาวเทียม THEOS-2 ในภาคการเกษตร มีแอปพลิเคชั่น Dragon Fly ช่วยในการติดตามความสมบูรณ์ของพืชในแปลงเกษตร แจ้งเตือนสภาพอากาศ ภัยแล้งและน้ำท่วม รวมถึงมีแอปพลิเคชั่นอื่นๆ อีกด้วย

Marine GI Portal – ประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

Life Dee – การดูแลและป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แนวทางการปฏิบัติตนจากการสัมผัสฝุ่น สาระความรู้เกี่ยวกับฝุ่น

GFMS – เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงสามารถดูพื้นที่ป่าของทั้งประเทศได้

นอกจากนี้ดาวเทียม THEOS-02 ยังสามารถเก็บข้อมูลในเรื่องของด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านผังเมืองและสังคม ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านภัยพิบัติ และด้านแผนที่ได้อีกด้วย

เทคโนโลยีอวกาศ
การจัดเสวนาโดยผู้นำองค์กรและหน่วยงานด้านอวกาศจากทั่วโลกกว่า 150 คน
เทคโนโลยีอวกาศ

ทคโนโลียีอวกาศ THAICOM

สำหรับภาคการเกษตรของ THAICOM ได้มีการทำงานร่วมกันกับสมาคมประกันวินาศภัย (TGIA) ในการตรวจสอบน้ำท่วมและภัยแล้งในแปลงของเกษตรกรเพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทางเข้าไปตรวจสอบ รวมถึงการสำรวจและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชในแปลงเกษตรด้วยดัชนี NDVI นอกจากนี้ก็มีดัชนี Soil moisture สำรวจความชุ่มชื้นภายในแปลง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที

เทคโนโลยีอวกาศ
รวมถึงทาง THAICOM มีโดรนในการเกษตรสำหรับถ่ายภาพในแปลงเกษตร ซึ่งจะได้ความละเอียดของภาพมากกว่าดาวเทียม
จึงช่วยให้จำแนกและวิเคราะห์โรคพืชที่เจอในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยีอวกาศ
Japan Space โซนรวมบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น
เทคโนโลยีอวกาศ

ตรวจสอบเส้นทางขยะพลาสติกในมหาสมุทร ด้วย ทคโนโลียีอวกาศ

การศึกษาเส้นทางของขยะในมหาสมุทร จากพื้นดินว่ามีการเดินทางไปที่ไหน เพื่อให้สามารถเก็บขยะตามเส้นทางที่ลอยไปได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากทิศทางการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทรไม่แน่นอนทำให้เก็บขยะได้ยาก จึงมีการใช้ขยะพลาสติกจำลองพร้อมกับชิปสัญญาณที่อยู่ภายใน เพื่อใช้ในการติดตามเส้นทางของขยะ จึงช่วยคาดการณ์เส้นทางขยะของมหาสมุทรให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

การจัดการฟาร์มกุ้งด้วยข้อมูลดาวเทียม ด้วย ทคโนโลียีอวกาศ

เป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับเซนเซอร์น้ำจากฟาร์มกุ้ง เพื่อให้ Ai เรียนรู้และสร้างโมเดลการจัดการฟาร์มกุ้ง รวมถึงการแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงภายในพื้นที่นั้น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในฟาร์มกุ้งได้

Easyrice ระบบตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวและคุณภาพข้าวด้วย AI

ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก

ระบบที่ช่วยตรวจสอบข้าวเปลือกด้วย Ai ในการจำแนกสายพันธุ์ข้าวตามที่ต้องการ โดยมีความแม่นยำสูงถึง 95% อีกทั้งช่วยลดเวลาในการตรวจสอบลง จากแต่เดิมทีที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 30 นาที ต่อข้าว 100 เมล็ด แต่ระบบนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 3-5 นาทีต่อข้าว 400-600 เมล็ด

ระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร

ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารด้วย Ai ใช้เวลาในการตรวจสอบข้าว 3 นาทีต่อ 1 ตัวอย่าง ในปริมาณข้าว 20 กรัม แต่ถ้าใช้แรงงานคนในการตรวจสอบจะใช้เวลามากถึง 30-60 นาที ในการตรวจสอบสำหรับปริมาณข้าวที่เท่ากัน ซึ่งช่วยลดเวลาและลดต้นทุนในการตรวจสอบให้ลดลงได้

หลังจากที่ส่งรูปเข้าระบบทาง Ai ก็จะวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำตามหน้าจอที่แสดงตามภาพ
CP Space Safety Standard
นอกจากเทคโนโลยีอวกาศแล้ว ก็ยังมีเนื้อสัตว์คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยแบบเดียวกับที่นักบินอวกาศทาน! 

งาน Thailand Space Week 2023 ที่ผ่านมาได้จัดขึ้นตั้งในวันที่ 25- 27 ตุลาคม 2566 ณ Plenary hall 1-2 ชั้น 1 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แปลงร่างเป็นหมอตรวจ โรคข้าว ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่าน “ไลน์บอทโรคข้าว”

30 แบบเล้าไก่ที่ AI ออกแบบให้