30 แบบเล้าไก่ที่ AI ออกแบบให้

หลังจากที่เคยลองให้ AI ออกแบบฟาร์มให้เมื่อครั้งก่อน ซึ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าใดนัก เราจึงเริ่มกันใหม่ ให้ AI ทำ แบบเล้าไก่ ให้หน่อย

ด้วยโจทย์ที่ชัดขึ้น มีหลักเกณฑ์มากขึ้น และที่สำคัญคือเป็นโจทย์ที่ใช้งานได้จริง อิงหลักการออกแบบที่มีทั้งฟังก์ชันและความสวยงามเพื่อต่อยอดให้เล้าไก่ที่ AI ทำให้ในครั้งนี้ เกิดประโยชน์จริงๆ พร้อมด้วยลูกเล่นใหม่ด้วยการใช้ Chat GPT แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนป้อนลงโปรแกรม

เพื่อให้ใช้งานได้จริง โจทย์ของเล้าไก่ใช้จำนวนพื้นที่เป็นตัวกำหนด เริ่มจากเลี้ยงไก่ 2 ตัว สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวจะได้ไข่วันละ 1-2 ฟอง ใช้พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยเพียง 1 ตารางเมตร ไปจนถึงสเกลขนาดใหญ่ (สำหรับครัวเรือน) เลี้ยงไก่ไข่ 20 ตัว สามารถเก็บไข่ได้ทุกวันและแบ่งจำหน่ายได้ ซึ่ง AI ออกแบบมาให้นั้นไม่ต่างจากวิลล่าในรีสอร์ทเลยทีเดียว

สำหรับใครที่วางแผนจะเลี้ยงไก่ไข่ นำไอเดีย แบบเล้าไก่ เหล่านี้ไปใช้ได้ตามสะดวกเลย

1 | เลี้ยงไก่ 2 ตัวสำหรับ 1-2 คน ใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตร

โจทย์ : เล้าไก่ในสวนดอกไม้ขนาดเล็กที่มีการเลี้ยงไก่ 2 ตัว โรงเรือนทำจากไม้สนอยู่ในสวนดอกไม้ขนาดเล็ก,มีแปลงผักติดอยู่กับเล้าไก่ เล้าไก่มีล้อเคลื่อนที่ได้

In a small flower garden, there exists a chicken coop where two chickens are being raised. The coop is constructed from bamboo and is situated within the confines of the petite flower garden. Adjacent to the chicken coop, there is a vegetable patch. What makes this chicken coop unique is its movable wheels, allowing it to be easily transported,

2 | เลี้ยงไก่ 5 ตัว สำหรับสมาชิกในครอบครัว 4 คน ใช้พื้นที่ 2 ตารางเมตร

โจทย์ : เล้าไก่ที่เลี้ยงไก่ 5 ตัว เล้าไก่มีสีขาว เล้าไก่เป็นทรงสามเหลี่ยมล้อมด้วยตะแกรงเหล็กอยู่ท่ามกลางสวนครัวสไตล์คันทรี ในแบบภาพมุมกว้าง

The chicken coop, which houses five chickens, is adorned in a triangular shape and surrounded by iron grilles. It is situated amidst a wide-angle view of a rustic-style kitchen garden. The chicken coop itself is white in color.

3 | เลี้ยงไก่ 7 ตัว สำหรับสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน ใช้พื้นที่ 8 ตารางเมตร+พื้นที่คุ้ยเขี่ย

โจทย์ : แบบเล้าไก่ ที่เลี้ยงไก่ 7 ตัวเป็นเล้าไก่สีดำมีทางเดินไก่และช่องเก็บไข่อยู่ท่ามกลางสวนครัวแปลงผักแบบโมเดิร์นในแบบภาพมุมกว้าง

In a wide-angle view, within a modern-style kitchen garden and vegetable patch, stands a chicken coop designed for raising seven chickens. The chicken coop itself is black in color and features designated walkways for the chickens and compartments for egg collection.

4 | เลี้ยงไก่ 10 ตัว สำหรับสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน ใช้พื้นที่ 3 ตารางเมตร +พื้นที่คุ้ยเขี่ย

โจทย์ : เล้าไก่เลี้ยงไก่ 10 ตัว เล้าไก่มีสีเขียวโอลีฟ มีทางเดินไก่ ช่องเก็บไข่ มีแปลงผักทำจากไม้ล้อมรอบเล้าไก่ ในแบบภาพมุมกว้าง

In a wide-angle view, there is a chicken coop designed for raising 10 chickens. The chicken coop is adorned in a vibrant green color, giving it an olive hue. It features designated walkways for the chickens to move around and compartments for egg collection. Surrounding the chicken coop is a wooden fence enclosing a vegetable patch.

5 | เลี้ยงไก่ 20 ตัว สำหรับสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน (แบ่งขายได้) พื้นที่ 5 ตารางเมตร +พื้นที่คุ้ยเขี่ย

โจทย์ : เล้าไก่เลี้ยงไก่ 20 ตัวทำจากสีไม้ธรรมชาติมีหลังคาจั่วมีทางเดินไก่ ช่องเก็บไข่ มีแปลงผักสีดำล้อมรอบเล้าไก่ในแบบภาพมุมกว้าง

In a wide-angle view, there is a chicken coop designed to accommodate 20 chickens. The coop is crafted from natural wood, showcasing its natural tones. It features a sloping roof and provides a pathway for the chickens to move around comfortably. Additionally, there are designated compartments for egg collection. Surrounding the chicken coop is a black-colored vegetable patch, creating a visually appealing contrast against the coop’s natural aesthetic.

6 | เล้าไก่แบบหลุดๆ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ

โจทย์ : เล้าไก่เลี้ยงไก่ 20 ตัว ไก่เต็มไปหมด ในรูปแบบโมเดิร์นอย่าง Frank gahry วัสดุเล้าไก่ทำจากไทเทเนี่ยมถูกห่อหุ้มด้วยลวดลายแบบ kusamayayoi มีระบบ iot ดูแลไก่ด้วยหุ่นยนต์ ai อย่างใกล้ชิดในแบบภาพมุมกว้าง

In a wide-angle view, a contemporary chicken coop designed by deconstruction and le’corbisier houses an impressive flock of 200 chickens. The chicken coop is constructed using titanium material, exquisitely wrapped in wire mesh featuring patterns inspired by Kusama Yayoi’s artwork. It incorporates an advanced IoT (Internet of Things) system, with AI-powered robotic assistants closely monitoring the well-being of the chickens.

Ai Prompt โดย Wuthikorn Sut

เรื่อง JOMM YB

รู้ก่อนทำเล้าไก่ ออกแบบอย่างไรให้ไก่ชอบ

เล้าไก่เคลื่อนที่ แจกแบบฟรี ทำเองได้ไม่ยาก