เล้าไก่เคลื่อนที่ แจกแบบฟรี ทำเองได้ไม่ยาก

เล้าไก่เคลื่อนที่ หลังเล็กนี้ ออกแบบโดยคุณวันทนีย์ เวชอนันทนุรักษ์ กองบรรณาธิการฝ่ายกิจกรรมพิเศษอาวุโส (สถาปัตย์) ร่วมกับคุณวาว วาสิฏฐี ลาธุลี ฟาร์มเมอร์ผู้มีประสบการณ์เลี้ยงไก่จริง

เล้าไก่เคลื่อนที่หลังนี้ ขนาด 90 x 120 x 130 เซนติเมตร สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ 2 ตัว ตัวเล้าไก่เคลื่อนที่ออกมาเพื่อเป็นส่วนให้ไก่นอนและออกไข่เป็นหลัก จึงมีพื้นที่สำหรับเปิดเก็บไข่พร้อมคอนไก่ให้เกาะนอนภายใน พร้อมติดตั้งหลอดไฟเสริมความอบอุ่นให้ไก่ออกไข่ได้ดียิ่งขึ้น
เล้าไก่เคลื่อนที่
เล้าไก่ตัวต้นแบบเลือกใช้วัสดุไม้อัดที่มีน้ำหนักเบา แต่หากต้องการใช้ในพื้นที่นอกบ้าน สามารถปรับเปลี่ยนตัวไม้เป็นไม้จริง ไม้เทียม
ประตูเข้าออกเป็นบานเลื่อน พร้อมบันไดให้ไก่ไต่ขึ้นเล้า ปรับเปลี่ยนที่ลากจูงได้ ล้อมีตัวล็อคเมื่อหยุดเคลื่อน
ช่องสำหรับเก็บไข่ไก่อยู่ด้านหลังเปิดได้จากหลังคา
มีคอนให้ไก่ได้เกาะนอนในตอนกลางคืน
ทั้งนี้การทำเล้าไก่สำหรับให้แม่ไก่อยู่อาศัย อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงคือการแบ่งโซน เพื่อต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็น โซนที่ใช้อาบแดด 20% ของพื้นที่ ให้มีแสง 100% ลม 100% โซนที่ให้อาหารขนาด 30% ของพื้นที่ เป็นโซนที่กรองแสง 50% โดยใช้ครึ่งหนึ่งเป็นหลังคาทึบ ครึ่งหนึ่งเป็นหลังคาโปร่งแสง มีลมโกรก อีกส่วนหนึ่งคือทึบแสง 50% ของพื้นที่สำหรับให้ไก่ได้นอนออกไข่ โดยเล้าไก่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ไม่มีสุนัขหรือสัตว์ร้ายเข้ามาทำร้ายไก่ได้
สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่รอบบ้านจำกัด ไม่ว่าจะอยู่ทาวน์เฮ้าส์ บ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ไม่มากมาย สามารถตั้งเล้าไก่เคลื่อนที่หลังนี้ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ ในช่วงที่แสงเปลี่ยนทิศเพราะฤดูกาลก็สามารถเคลื่อนย้ายไปตามตำแหน่งที่เหมาะสมได้เช่นกัน ซึ่งแม้พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่จะเฉลี่ยที่ 1 ตารางเมตรต่อไก่ 4 ตัวแต่เพื่อให้เกิดสุขภายกายและใจที่ดีเล้าไก่เคลื่อนที่เหมาะสมสำหรับเป็นโซนนอนและออกไข่เท่านั้น และควรมีพื้นที่ให้ไก่ได้เดินเล่นคุ้ยเขี่ยเพิ่มขึ้น 1-2 เท่า จะช่วยบรรเทาความเครียดให้แม่ไก่ได้

อยากทำเล้าไก่แบบนี้ ดาวน์โหลด ฟรี ได้ตรงนี้!!

อยากเลี้ยงไก่ไข่ศึกษาให้รอบรู้อย่างแท้จริงได้จากหนังสือ เลี้ยงไก่ในบ้าน สร้างเล้าไก่ในฝัน
สั่งซื้ออนไลน์
เรื่อง JOMM YB
ภาพถ่าย สิทธิศักดิ์ น้ำคำ
ออบแบบ คุณวันทนีย์ เวชอนันทนุรักษ์