โรสแมรี่ขยายพันธุ์ง่ายกว่าที่คิด

แม้ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรฝรั่งปราบเซียนที่หลายๆต่อหลายเสียงบอกว่าปลูกเลี้ยงไม่รอด แต่รู้หรือไม่ว่าโรสแมรี่ขยายพันธุ์ง่ายมาก ด้วยวิธี ปักชำกิ่งโรสแมรี่ แต่ปัญหาที่มือใหม่มักเจอก็คือ“กิ่งปักชำค่อย ๆ เน่าและเหี่ยวแห้งไป”

สาเหตุหลักเกิดจากวัสดุปักชำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งวัสดุปลูกสมุนไพรฝรั่งที่ดีต้องมีความโปร่ง ร่วนซุย ไม่อัดตัวแน่น สามารถเก็บรักษาความชื้นและระบายน้ำส่วนเกินได้ดี ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช วัสดุปักชำก็เช่นเดียวกัน ข้อนี้สำคัญมาก ปักชำกิ่งโรสแมรี่

สำหรับการ ปักชำกิ่งโรสแมรี่ แนะนำให้เลือกใช้กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ซึ่งเป็นกิ่งที่มีสีเขียวปนน้ำตาลเล็กน้อย วิธีนี้จะทำให้ได้ต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้

ปักชำกิ่งโรสแมรี่
  1. กิ่งพันธุ์
  2. วัสดุปักชำ ทรายละเอียด 1 ส่วน
  3. พีตมอสส์ 1 ส่วน
  4. ถาดหลุมสำหรับเพาะเมล็ด
  5. ฮอร์โมนเร่งราก
  6. ป้ายชื่อ

ขั้นตอนการปักชำ

ปักชำกิ่งโรสแมรี่

1. เตรียมวัสดุปักชำที่มีส่วนผสมของ ทรายละเอียดและพีตมอสส์ คลุกเคล้าให้เข้ากัน

ปักชำกิ่งโรสแมรี่

2. ใส่วัสดุปักชำลงในถาดหลุมเกลี่ยให้เรียบ

ปักชำกิ่งโรสแมรี่

3. เตรียมกิ่งพันธุ์โดยตัดกิ่งกึ่งแก่ กึ่งอ่อนซึ่งวัดจากยอดลงมา 15-20 เซนติเมตร แล้วตัดเป็นท่อนยาว ท่อนละ 4-5 เซนติเมตร หรือมีตาติดกิ่งอย่างน้อย 3 ตา

ปักชำกิ่งโรสแมรี่

4. ลิดใบล่างออกบางส่วน เหลือใบบน ไว้เล็กน้อย เฉือนท้ายกิ่งให้เฉียงเป็น มุม 45 องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่การออก รากให้มากขึ้น

ปักชำกิ่งโรสแมรี่

5. จุ่มกิ่งพันธุ์ในฮอร์โมนเร่งรากอย่างรวดเร็ว ซึ่งออกซินสังเคราะห์ที่นิยมใช้ในการเร่งรากของกิ่งปักชำและกิ่งตอน ได้แก่ เอ็นเอเอ (NAA) และไอบีเอ (IBA) ซึ่งมีขายตามร้านอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป การใช้งานทำได้หลายวิธี เช่น จุ่มอย่างรวดเร็ว แช่กิ่งในสารและการให้สารแบบผง วิธีใช้งานและความเข้มข้นที่ใช้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช

ปักชำกิ่งโรสแมรี่

6. ปักกิ่งลงในวัสดุปักชำในแนวดิ่งลึกครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง

7. รดน้ำให้ชุ่ม ติดป้ายวันที่ปักชำ นำไปวางในที่ร่มและมีหลังคากันฝน หมั่นรดน้ำไม่ให้วัสดุปักชำแห้ง แต่อย่าให้แฉะเกินไป ประมาณ 15 วัน กิ่งจะเริ่มแตกราก

ยังมีสมุนไพรฝรั่งชนิดอื่นๆที่ปลูกได้ในไทย ข้อมูลจากหนังสือ “My Little Farm สมุนไพรฝรั่ง” บอกไว้อย่างละเอียดพร้อมวิธีดูแลให้เติบโตสวยงาม

 

4 เคล็ดลับปลูกโรสแมรี่ให้รอด

มาปลูก 5 สมุนไพรฝรั่งไว้กินเองที่สวนหลังบ้านกัน

อัปเดตข่าวสารงานเกษตรได้ที่ บ้านและสวน Garden & Farm