สนบลูไอซ์

Blue Ice
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl. ‘Blue Ice’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้น อายุหลายปี
ความสูง: ได้ถึง 60 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปกรวย
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง หลุดลอกเป็นแผ่น กิ่งย่อยชี้ออกรอบๆ ค่อนข้างเป็นเหลี่ยม
ใบ: คล้ายเกล็ดถึงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซ้อนชิดกัน สีเขียวฟ้าอมเทาคล้ายมีนวล
ดอก: ช่อดอกกลมรี ออกที่ปลายกิ่งย่อย สีน้ำตาลอ่อนนวล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: จัด/เต็มวัน ชอบอากาศค่อนข้างเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือโน้มกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นสนที่สวยงามสะดุดตา เหมาะใช้จัดสวน