หิรัญญิการ์

หิรัญญิการ์
หิรัญญิการ์

กำลังช้างสาร/เครือง้วนเห็น/เถาตุ้มยำช้าง/Easter Lily Vine/Herald’s Trumpet/Nepal Trumpet
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Beaumontia grandiflora Wall.
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ลำต้น: กิ่งก้านเลื้อยได้ไกล 6 – 15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม
ใบ: ใบออกตรงข้าม รูปไข่กลับหรือรูปรีแกม ขอบขนาน กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 10 – 18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน ใต้ใบสีขาวนวล มีขนสากมือสีน้ำตาลอมแดง เส้นใบย่อยเป็นร่องชัดเจน
ดอก: ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง รูปกรวยตื้น กลีบดอกสีขาว โคนกลีบสีเขียวอ่อน ขอบกลีบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย ทยอยบาน มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนธันวาคมถึงเมษายน
ผล: ฝักคู่ รูปรีแกมขอบขนาน เมื่อแก่แตกออกเป็นสองซีก มีเมล็ดจำนวนมากรูปกระสวย มีพู่ขนสีขาวที่ปลาย
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: คำระบุชนิด grandiflora แปลว่า ขนาดใหญ่ สื่อถึง ดอกที่มีขนาดใหญ่