บ้านและสวน ฉบับพิเศษ อยู่อย่างไทยกับบ้านปูนสมัยใหม่ Modern Thai

รวมแบบบ้านที่คนยุคนี้ต้องการ คือบ้านปูนที่สร้างง่ายตามงบประมาณที่มี โดยผสมผสานไปกับโครงสร้างเหล็ก เพื่อรองรับดีไซน์ได้หลากหลายขึ้น และตอบรับกับการใช้งานในวิถีชีวิตปัจจุบันได้สะดวกสบาย ทั้งยังเพิ่มเอกลักษณ์และความน่าสนใจด้วยการนำแรงบันดาลใจจากบ้านไทยหรือเรือนไทยในอดีตมาปรับใช้ เพื่อให้มีกลิ่นอายความเป็นไทย ผสมด้วยงานไม้เพื่อเพิ่มเสน่ห์และความอบอุ่น โดยคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่สอดคล้องกับภูมิอากาศแบบร้นอชื้นอย่างยั่งยืน

ราคา : 365 บาท