มาปรับปรุงและฟื้นฟูดินในสวนกันเถอะ

ฟื้นฟูดิน เป็นเรื่องสำคัญในสวน เพราะปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร มักจะพบว่าบางโครงการนำดินที่ไม่มีคุณภาพมาถมที่ ทำให้ปลูกต้นไม้แล้วไม่เจริญเติบโตงอกงาม

หากพื้นที่รอบบ้านของคุณไม่ได้จัดสวนก็ไม่เป็นปัญหามากนัก แต่หากต้องการปลูกต้นไม้ก็ควรจะ ฟื้นฟูดิน อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตดังต้องการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสวนที่ปลูกต้นไม้มานาน ๆ แล้วดินเสื่อมสภาพลง ทำให้ต้นไม้ไม่สวยดังเดิม เราจึงจะชวนคุณมาลงมือฟื้นฟู และปรับปรุงดินในสวนให้กลับมาดีอีกครั้ง รับรองว่าต่อไปนี้จะปลูกต้นอะไรก็งามแน่นอน

นำดินที่ไม่ดีออกไปบ้าง

ฟื้นฟูดิน

หากดินในสวนเป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับปลูกพืช เช่น มีเศษวัสดุก่อสร้างปะปน ดินลูกรัง แนะนำให้นำดินบริเวณที่ต้องการจะปลูกต้นไม้ออก โดยไม่จำเป็นต้องรื้อดินออกทั้งสวน หากต้องการปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินให้ขุดดินออกลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ส่วนไม้ยืนต้นพวกไม้ล้อมให้ลองกะขนาดตุ้มดิน จากนั้นขุดหลุมปลูกลึกกว่าความสูงของตุ้มดินอีกราว 30 เซนติเมตร นำดินถุงที่มีคุณภาพดีใส่แทนดินเดิมในหลุมปลูก รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีกชั้น จากนั้นจึงปลูกต้นไม้ตามปกติ  ส่วนบริเวณที่มีดินแข็งหรือดินลูกรัง ให้ขุดดินแล้วผสมคลุกเคล้าอินทรียวัตถุและปุ๋ยอินทรีย์ลงไป เพื่อช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน จะทำให้ดินโปร่งและร่วนซุยขึ้น

อินทรียวัตถุตัวช่วยสำคัญ

ปุ๋ยหมัก

การฟื้นฟูดินโดยใส่อินทรียวัตถุเป็นวิธีที่ง่ายและเห็นผลดีที่สุด แหล่งที่มาของอินทรียวัตถุ ได้แก่ เศษซากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ เศษหญ้า ซากสัตว์ต่าง ๆ มูลสัตว์ต่าง ๆ ที่สลายตัวดีแล้วกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด รวมทั้งวัสดุจากธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แกลบ ฟางข้าว เปลือกถั่ว กาบมะพร้าวสับ ใบไม้แห้ง  อินทรียวัตถุเหล่านี้จะทำหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างดินโดยเข้าไปแทรกตามอนุภาคของดินทำให้ดินที่แข็งและแน่น ๆ ค่อย ๆ ร่วนซุยขึ้น ส่งผลให้รากพืชชอนไชได้ดี

ผู้ที่ไม่มีเวลามากนักให้นำอินทรียวัตถุมาโรยบนผิวดินได้เลย วัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ปรับปรุงดินด้านล่างให้ร่วนซุยขึ้นช้า ๆ  แต่หากมีเวลามากพอให้พรวนดินเล็กน้อยเพื่อให้วัสดุลงไปในดินได้ลึกและรวดเร็วขึ้น  วัสดุเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น

อีกวิธีในการฟื้นฟูดินสำหรับพื้นที่ใหญ่ ๆ ซึ่งเกษตรกรทั่วไปนิยมใช้ก็คือ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชไปแล้วให้ตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน จากนั้นจึงปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ปอเทือง โสน ถั่วพร้า ถั่วแปบ แล้วไถกลบหรือตัดคลุมดินช่วงที่เริ่มออกดอก (ประมาณ 50 – 60 วันหลังปลูก) การไถกลบจะช่วยให้พืชย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น พืชเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ดินร่วนซุย แต่ยังอุดมด้วยธาตุไนโตรเจนจากเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่ว ซึ่งทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนไว้ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มเติมเลย

ปุ๋ยอินทรีย์

ต้องการความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม ทั้งการใช้งานและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในบ้าน สามารถหาข้อมูลได้จากหนังสือ ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) เขียนโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ สำนักพิมพ์บ้านและสวน  https://goo.gl/qdt9W2Cop  สั่งซื้อหนังสือได้ที่ https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks

แค่คลุมดินก็ใช้ได้  

วิธีฟื้นฟูดินสำหรับปลูกผัก

การคลุมดินใช้หลักการใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  เพียงแต่ไม่ต้องผสมวัสดุลงไปในดิน แต่ใช้วัสดุนั้นคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น เช่น ฟางข้าว แกลบ กาบมะพร้าวสับ หญ้าแห้ง ใบหญ้าแฝก หรือแม้แต่ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมผิวดิน วัสดุเหล่านี้จะช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินยามรดน้ำ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช รักษาความชื้นในดิน ทำให้รากพืชลงไปได้ลึกทีละน้อย ดินจึงมีโครงสร้างดีขึ้น และเมื่อวัสดุคลุมดินย่อยสลาย ก็จะช่วยปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช และมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

อ่านต่อหน้า 2