บ้านโมเดิร์นทรอปิคัล ในเชียงใหม่

บ้านโมเดิร์นทรอปิคัล

“พยายามออกแบบให้เจ้าของบ้านใช้เวลาในการเดินมากหน่อย เพื่อจะได้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เป็นอยู่”

ผมยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว และห่างจากสถาปนิกและเจ้าของบ้านเพียงไม่กี่เซนติเมตร
ที่ซุ้มประตูคอนกรีตสูง 5 เมตร ประกอบด้วยบานประตูและระแนงด้านบนซึ่งเป็นไม้สัก เป็นจุดแรกที่ทำให้ผมเริ่มรับรู้ได้ว่าเข้ามาสู่ตัวบ้านแล้ว ทางเดินปูหินทรายสีขาวทอดยาวไปยังบันไดหลักของบ้านซึ่งเผยให้เห็นช่องเปิดที่อยู่เหนือบันไดขึ้นไป เมื่ออยู่ภายนอกทางเดินนี้สร้างเส้นนำสายตาที่น่าสนใจ พร้อมชวนเชิญให้เราเดินเข้าไป บ้านโมเดิร์นทรอปิคัล

บ้านโมเดิร์นทรอปิคัล

   คุณอภิชาต ศรีอรุณ และคุณพัทธวดี ธีระสุภะเสฎฐ์ สองสถาปนิกผู้ออกแบบทั้งงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรม บอกกับผมว่า “ด้วยที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้อยู่ในเมืองเชียงใหม่ มีความเป็นธรรมชาติและความสงบอยู่แล้ว มลพิษด้านเสียงและอากาศจึงไม่มีเลย ด้านหลังติดกับพื้นที่ของบ้านก็มีบึงขนาดย่อม ถัดไปก็เป็นต้นไม้เขียวครึ้ม ในวันที่อากาศสดใส สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้จากระเบียงของบ้าน พื้นที่ที่สวยงามย่อมส่งผลถึงการออกแบบเสมอ ในขั้นตอนของการร่างแบบ เรื่องการเปิดมุมมองและการรับลมรับแสงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง”

เมื่อบวกกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้หลงเสน่ห์บ้านที่มีผังยาว หรือ “Long House” ที่มีให้เห็นทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยเจ้าของบ้านได้นำบ้านแบบมีผังยาวในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านหลังนี้ “อันดับแรกเจ้าของบ้านบอกกับเราเลยว่าชอบบ้านแบบที่มีผังยาวๆ เราก็กลับมาศึกษาว่าบ้านแบบนี้มีลักษณะเด่นอย่างไร มีอะไรที่เอื้อต่อพื้นที่นี้บ้าง พอลองวางตัวอาคารคร่าวๆก็พบว่าการที่ตัวอาคารมีลักษณะยาวและด้านสกัดไม่กว้างนัก ทำให้เกิดการจัดเรียงห้องที่ต่อเนื่องกันไปตามยาว นอกจากนี้ยังมีระเบียงขนาดใหญ่เกาะไปตามตัวอาคารที่ยาวเรียวไป มุมมองที่ได้จึงเปิดกว้าง และอากาศก็ถ่ายเทได้ดี เพราะไม่มีห้องใดซ้อนทับกัน” คุณอภิชาตบอกกับผมเช่นนั้น

บ้านโมเดิร์นทรอปิคัล ใต้ถุนสูง

ตามแบบของบ้านโมเดิร์นทรอปิคัล สถาปนิกใช้การยกใต้ถุนสูงและปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างสำหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ที่ชั้นล่าง แต่ในความว่างและโล่งนั้นผู้ออกแบบพยายามสอดแทรกความหมายและการใช้งานเอาไว้อย่างแยบยล การใช้งานที่ว่าอาจไม่ใช่การทำเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือทำเป็นห้องเก็บของไว้ใต้ถุนบ้าน แต่การใช้งานของบ้านหลังนี้เป็นการใช้ที่เติมเต็มความเป็นบ้านสำหรับการพักผ่อนให้มากยิ่งขึ้น “ตั้งแต่ทางเข้าบ้านที่มีซุ้มประตูสูง เราออกแบบให้ต้องเดินผ่านทางเดินทอดยาวที่มุ่งสู่ตัวบ้าน ด้านข้างมีแนวกำแพงสีขาวที่เผยให้เห็นบึงเล็กๆซึ่งอยู่หลังบ้านตามจังหวะการเว้นช่องของกำแพงนี้ เป็นการเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นให้คนได้เดินต่อไปภายในบ้าน”

บ้านโมเดิร์นทรอปิคัล

ผู้ออกแบบยังนำระยะทางและความยาวมาออกแบบรูปด้านและภาพรวมของตัวบ้านด้วย “เพราะตัวบ้านออกแนวยาว จึงต้องคำนึงถึงหลังคาเป็นพิเศษ สัดส่วนของหลังคา ความลาดชัน ระยะยื่นของชายคา มีผลต่อรูปร่างและความสวยงามของบ้านมาก เราเลยแบ่งก้อนหลังคาออกเป็นหลังย่อยๆเพื่อให้ดูไม่หนักและอึดอัด ตอนทำแบบเราก็จะวางแปลนไปพร้อมๆกับการขึ้นรูปด้านรวมไปถึงรูปตัด ปรับเปลี่ยนให้ได้สัดส่วนที่พอใจและสวยงามก่อน แล้วค่อยลงรายละเอียดในแบบจนเป็นอย่างที่เห็นนี้”  คุณอภิชาตเน้นย้ำเรื่องสัดส่วนว่ามีผลต่องานสถาปัตยกรรมมาก