เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา

“อึ” น้องหมาเป็นของเสีย หรือการที่อาหารหลงเหลือจากการถูกย่อย หรือถูกดูดซึมจะผ่านเข้ามาเก็บกักไว้ที่ลำไส้ใหญ่ก่อนจะถูกขับออกมาจากร่างกาย

 1. ความเหลว
 2. รูปร่างและความเป็นก้อน
 3. ปริมาณ
 4. กลิ่น
 5. สี
 6. ความถี่

เหตุที่จะต้องพูดถึง “อึน้องหมา” ในวันนี้ เพราะ อึสามารถบอกเราเกี่ยวกับสุขภาพของน้องหมาได้มากมาย โดยเฉพาะอาการหรือโรคที่มีสาเหตุมาจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งโดยลักษณะของอึที่ดีสามารถสังเกตได้จากหลายส่วน ทั้งความเหลว รูปร่าง ปริมาณ กลิ่น และสี ดังนั้น เรามาเช็คสัญญาณง่าย ๆ จากอึน้องหมากันดีกว่า

1. ความเหลว

ปริมาณน้ำหรือความเหลวของอึน้องหมา ขึ้นอยู่กับสมดุลของการดูดซึมน้ำของลำไส้ และความสามารถในการกักเก็บน้ำในลำไส้ ดังนั้น ส่วนประกอบของอาหารและความสามารถในการย่อยและดูดซึมของน้องหมาแต่ละตัวจึงมีผลต่อสมดุลนี้

โดยปกติอึของน้องหมาควรมีความชื้นระหว่าง 58% ถึง 72% หรือพูดง่าย ๆ คือมีลักษณะเป็นก้อนดี และต้องไม่แข็งเกินไป แต่ปริมาณน้ำในอึเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถบอกถึงปัญหาของทางเดินอาหารได้ เราจำเป็นต้องดูควบคู่ไปกับรูปร่างของอึด้วย

2. รูปร่างและความเป็นก้อน

รูปร่างของอึ นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เป็นส่วนประกอบแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีของอึอีกด้วย ถึงแม้ว่าอึจะมีปริมาณน้ำเท่ากัน แต่ถ้ามีกากใยต่างกันแล้ว ก็จะทำให้มีรูปร่างที่ต่างกันด้วย อึของน้องหมาที่ดีต้องเป็นก้อน เก็บได้ง่าย ไม่เลอะเทอะ หรือเรียกว่า Pickable หรือ Kickable นั่นเอง ซึ่งหากอึมีลักษณะนิ่ม เหลวเป็นน้ำ หรือเป็นก้อนแข็งจนเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของน้องหมาได้

3. ปริมาณ

ปริมาณของอึ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพทางเดินอาหารได้ โดยปริมาณของอึขึ้นกับปริมาณน้ำที่เป็นส่วนประกอบ รวมถึงแบคทีเรียในลำไส้ และส่วนประกอบในอาหารที่ย่อยไม่ได้ เราจะเห็นว่าหากเราให้อาหารที่ย่อยได้น้อยหรือไม่มีคุณภาพ จะทำให้เหลือสิ่งคงค้างในทางเดินอาหารที่จะออกมาพร้อมกับอึ เราจึงเห็นปริมาณของอึที่มากขึ้นนั่นเอง

4. กลิ่น

กลิ่นของอึมีที่มาจากสารระเหยต่าง ๆ ในอึ ซึ่งมักถูกสร้างโดยแบคทีเรียภายในลำไส้ อึปกติของน้องหมาควรมีกลิ่นกลาง ๆ ไม่แรงจนกินไป หากมีกลิ่นแรงมากอาจเป็นผลจากอาหารที่ใช้โปรตีนคุณภาพไม่ดี ทำให้เกิดการหมักในลำไส้สูง หรือน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารก็จะมีกลิ่นอึแรงได้เช่นเดียวกัน

5. สี

สีของอึเกิดจากการทำงานของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสารสีหนึ่งขึ้น และที่สำคัญ ส่วนประกอบในอาหารก็มีผลต่อสีอึของน้องหมาเช่นกัน เช่น
น้องหมาที่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบสูงมักมีอุจจาระสีเข้มขึ้น ในทางกลับกันน้องหมาที่กินอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นโปรตีนจากพืชสูงมักมีอึสีอ่อนกว่า อึที่มีเลือดปนหรือมีสีดำเข้มอาจบ่งบอกถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร และในน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องการผลิตน้ำดีอาจจะพบว่าอุจจาระมีสีซีดหรือสีเทา

6. ความถี่

ความถี่ในการอึ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้ โดยปกติน้องหมาควรขับถ่ายวันละ 1 ครั้ง หรือวันเว้นวันก็ยังพอไหว หากไม่ถ่าย ถ่ายยาก หรือถ่ายน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะ 3-4 วันต่อครั้ง แสดงว่าน้องหมาอาจมีปัญหาท้องผูก หรือหากมีอาการถ่ายเหลว และถ่ายบ่อยครั้ง น้องหมาอาจมีปัญหาท้องเสียได้

เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมสังเกต “อึ” ของน้องหมา พร้อมกับเลือกอาหารที่ช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารสำหรับพวกเขาด้วยนะคะ кредит наличными потребительский онлайн заявка оформить

สรุปไว้ให้สังเกตง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

อึน้องหมา
อึน้องหมา
อึน้องหมา
อึน้องหมา
อึน้องหมา
อึน้องหมา
อึน้องหมา
 • อึปกติ จะมีลักษณะเป็นลำ ไม่แข็ง แต่ก็ไม่เละหรือเหลวจนเป็นน้ำ สีของอึก็จะขึ้นอยู่กับอาหารที่น้องหมารับประทาน โดยปกติจะเป็นสีเหลืองน้ำตาล สีน้ำตาลปนเขียว น้องหมาโดยทั่วไปจะอึวันละ 1 -2 ครั้ง
 • อึสีดำขึ้น แสดงว่าอาจมีเลือดออกในลำไล้เล็กส่วนต้น ๆ หรือเกิดจากกินอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเกินไป หรือยาที่กำลังกินอยู่
 • อึมีเลือดปน แสดงว่ามีการอักเสบของลำไส้ส่วนท้าย ๆ ซึ่งมักจะมีแผลที่บริเวณลำไส้ของน้องหมาด้วย
 • อึออกมาเป็นเลือดสด ๆ แสดงว่ามีการอักเสบและเป็นแผลที่สำไส้ใหญ่ ทวารหนักของน้องหมา
 • อึออกมาเละ ๆ หรือเป็นน้ำเหลว (อาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย) ซึ่งแสดงว่ามีการอักเสบที่กระเพาะอาหารและลำไส้ของน้องหมา
 • อึเหลว มีการลอกหลุดของเยื่อเมือก มีลักษณะเป็นน้ำมีเลือดปนออกมา กลิ่นเหม็น แสดงว่าน้องหมาของเรามีการอักเสบที่ลำไส้ มักเกิดในรายที่ติดเชื้อไวรัส
 • อึเป็นมูกขาวหรือมูกเลือด มักเกิดการอักเสบที่ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง หรือทวารหนัก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อบิด (Giardia sp.) เชื้อโรคชนิดนี้แพร่กระจายได้ทางน้ำดื่มที่สกปรก หรือไม่ก็เดินลุยผ่านแอ่งน้ำ แล้วเลียอุ้งเท้าเอง
 • อึเป็นเลือดสด ๆ และมีอาการเบ่งมาก แสดงว่าน้องหมาของเรากำลังมีปัญหาที่ลำไส้ตรง ทวารหนัก หรือาจเกิดจากวัตถุแปลกปลอมที่น้องหมานำมาเคี้ยวเล่นแล้วกลืนเข้าไป เช่น พวกกระดูกไก่ เศษไม้ เศษลวด หรือเกิดจากการอักเสบที่ถุงก้น
 • อึเหลวเป็นไขๆ สีเทาๆ มีอาหารหรือเศษอาหารที่ยังไม่ย่อยปนอกมา แสดงว่ากำลังมีปัญหาเรื่องอาการท้องผูก ซึ่งอาจมีผลมาจากนิสัยขี้หงุดหงิด และความเครียดของน้องหมานั่นเอง

เห็นมั้ยคะ แค่เพียงอึของน้องหมาก็สามารถบอกอะไรได้มากมาย เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เวลาน้องหมาของเราอึ และก่อนที่จะเก็บเอาไปทิ้ง ก็ต้องคอยหมั่นสังเกตด้วยว่าเป็นอย่างไร มีอะไรผิดปกติหรือไม่ เพราะ มันมีประโยชน์และใช้เป็นการประเมินสุขภาพของสุนัขในเบื้องต้นได้ด้วย

เรื่อง : ลีฬภัทร

ติดตามข้อมูลจาก บ้านและสวน PETS ได้ที่นี่