มารู้จัก ปุ๋ยอินทรีย์ กันเถอะ

 

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในรูปของเหลวและของแข็ง ส่วนใหญ่เป็นมูลสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร เช่น วัว ไก่ เป็ด และสุกร ทั้งนี้ยังมีมูลสัตว์อื่นๆอย่าง ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยมูลค้างคาว เป็นที่นิยมอีกด้วย ปุ๋ยคอกอุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการมากน้อยตามแต่ชนิดของสัตว์ สามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง รวมทั้งแบบที่ผ่านกระบวนการอัดเม็ดเพื่อให้ขนย้ายได้สะดวกง่ายต่อการขนส่งได้ด้วย ปุ๋ยคอกช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพนานกว่าปุ๋ยเคมี ช่วยปรับปรุงดินและรักษาหน้าดินได้ ให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี

การนำปุ๋ยคอกไปใช้

ใช้ผสมดิน เป็นวัสดุปลูกร่วมกับอินทรีย์วัตถุอื่นๆ เช่นใบไม้ กิ่งไม้ หากใช้ปุ๋ยคอกสดควรผสมดินเตรียมปลูกแล้วไถกลบทิ้งไว้ 10-15 วันเพื่อให้ปุ๋ยคอกสดคลายความความร้อนซึ่งต้องดึงไนโตรเจนในดินมาใช้ หากใช้กับพืชโดยตรงจะทำให้พืชมีใบเหลืองและตายได้ แต่หากใช้ปุ๋ยคอกแห้ง สามารถผสมดินปลูกได้ทันที หรือโรยรอบโคนต้นสำหรับเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นไม้ที่โตแล้ว

 

ปุ๋ยชีวภาพ

เป็นอีกปุ๋ยชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดิน ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ชีวเคมี และการย่อยสลายของอินทรีย์หรืออนินทรียวัตถุ ซึ่งมีแบททีเรียบางชนิดที่แฝงตัวอยู่ในรากพืชตระกูลถั่วอย่างไร โซเดียมที่สามารถตรึงสารไนโตรเจนเพื่อทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยชีวภาพที่คุ้นชื่อกันดีคือ E.M. หรือ Effective Microorganisms เป็นการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) เป็นอีกหนึ่งประเภทของ E.M.

ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังช่วยสร้างฮอร์โมนและต่อต้านโรคพืชบางชนิด ทำให้มีผลผลิตสูงคุณภาพดี

การนำปุ๋ยชีวภาพไปใช้

ใช้กับพืชได้ทุกประเภท  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  ถั่วเขียว  ถั่ว  ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ฉีด พ่น รด ราด พืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สัปดาห์ละครั้ง ใบและดอกจะดกบานท หากใช้กับไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ชมพู่ เงาะ ทุเรียน ฯลฯ ฉีดพ่น รด ราด เดือนละครั้ง ควรใช้ช่วงเย็นแสงแดดอ่อนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน

 

ปุ๋ยอินทรีย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือปุ๋ยอินทรีย์ เขียนโดย รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ ซึ่งรวบรวมวิธีปรุงปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายในครัวเรือนไว้หลากหลายสูตร สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่ สำนักพิมพ์บ้านและสวน 

เรียบเรียงโดย : ธนิศรา วรรณสว่าง

สั่งซื้อที่นี่


บทความที่น่าสนใจ