พวงทองปีกผีเสื้อ

ทองนพคุณ/Yellow Butterfly Bush/Yellow Orchid Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mascagnia macroptera (Moc. & Sessé ex DC.) Nied puongthongpesue2
วงศ์: Malpighiaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: ยอดเลื้อยพาดไปได้ไกล 2-5 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปรี ขนาด 2-3.5 x 5-8 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเกลี้ยง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายยอด มี 5-15 ดอก ดอกทรงกลม กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 5 กลีบ บางกลีบมีต่อมขนาดใหญ่ 1-2 ต่อม กลีบดอกสีเหลืองสด 5 กลีบ มีก้านกลีบ ขอบกลีบหยักเป็นริ้วตื้น เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี puongthongpesue3
ผล: เป็นผลแห้ง มีปีกตามยาว 3 ปีก ปีกด้านข้างมีขนาดใหญ่กว่าปีกกลาง กว้าง 1 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัดถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย มีดอกและผลสวยงามแปลกตา