วอร์ซีวิคเซีย

Chaconia/Wild Poinsettia/Pride of Trinidad and Tobago/Warszewiczia
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Warszewiczia coccinea
วงศ์: Rubiaceae
ประเภท
: ไม้ต้นขนาดเล็ก หรือไม้พุ่มไม่ผลัดใบ
ลำต้น
: สูง 2-5 เมตร
ใบ: ใบเดี่ยวสีเขียวขนาดใหญ่ เห็นเส้นใบเป็นร่องลึกชัดเจน
ดอก
: ดอกเป็นช่อยาว ประกอบด้วยกลีบดอกสีเหลืองขนาดเล็กแทรกตัวอยู่ในใบประดับสีแดง เรียงตัวทั้งแบบชั้นเดียวและเป็นกลีบซ้อน ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดรำไรถึงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
: ปลูกเพิ่มจุดเด่นในสวน ตามมุมอาคาร หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นไม้ดอกประจำชาติของประเทศตรินิแดดและโทบาโก