ว่านแสนพันล้อม

บัวดิน/บัวสวรรค์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Zephyranthes rosea Lindl.
วงศ์: Amaryllidaceae
ประเภท:
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น
: มีหัวใต้ดินคล้ายหัวหอม รูปทรงกลมถึงรูปไข่
ใบ: ใบเดี่ยว รูปแถบ เรียงสลับเป็นสองแถว
ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาว เส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นกรวยแคบ ปลายแยกเป็น 6 แฉก สีชมพูเข้ม
ผล:
ผลแห้งแตกเป็น 3 แฉก มีเมล็ดจำนวนมาก สีดำ
อัตราการเจริญเติบโต:
ช้า
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดตลอดวันถึงครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: แยกหัว เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง เชื่อว่าหากปลูกไว้จะช่วยป้องกันภัยต่างๆ และเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม