เฟินรัศมีโชติ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Blechnum x rasmijoti ‘The Royal Project’
วงศ์: Blechnaceae
ประเภท: เฟินขนาดกลาง
ลำต้น: ขึ้นเป็นลำสีน้ำตาล ปกคลุมด้วยขนสีดำ rasmijoti2
ใบ: ประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปขอบขนาน มี 40 คู่ใบ ทางใบกว้าง 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ใบอ่อนมี 3 สี สีแดง ชมพู และเขียวอ่อน ใบสร้างสปอร์แคบกว่าปกติ อับสปอร์เรียงอยู่ใต้ใบ สปอร์สีน้ำตาล
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไร ความชื้นสัมพัทธ์สูงและอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์:เพาะสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ: ลูกผสมระหว่างกูดดอยนิวแคลิโดเนีย (Blechnum gibbum)กับกูดดอยบราซิล (B. brasiliense) ที่โครงการพัฒนาเฟินสถานีวิจัยดอยปุย มูลนิธิโครงการหลวง ผลิตและคัดเลือกพันธุ์จนได้ต้นที่มีลักษณะเด่นแปลกตากว่าเดิม ในปีพ.ศ. 2549 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงทูลเกล้าฯถวายและขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับพระราชทานนามตามพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ