ม่วงเทพรัตน์

ม่วงเทพรัตน์
ม่วงเทพรัตน์

เปอร์เซียนไวโอเลต/เอกซาคั่ม/German Violet/Persian Violet
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Exacum affine Balf.f.
วงศ์ : Gentianaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ความสูง 15 – 30 เซนติเมตร
ลำต้น : เป็นพุ่มกะทัดรัด
ใบ : รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบมน ขอบใบห่อขึ้นเล็กน้อย แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน มีเส้นใบออกจากโคนใบสามเส้นเห็นเด่นชัด ก้านใบสั้น
ดอก : ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อขนาดเล็กตามปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1.5 เซนติเมตร ดอกชั้นเดียว กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวและม่วง เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ดิน : ดินปลูกชุ่มชื้นร่วนซุย ระบายน้ำดี
แสงแดด : เต็มวัน
สภาพแวดล้อม : อากาศค่อนข้างเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ เมล็ดจะงอกใน 14 – 20 วัน ย้ายปลูกเมื่ออายุได้ 35 – 40 วัน หลังเพาะ 4 เดือนจึงออกดอก ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นพืชท้องถิ่นของเกาะโซโคตรา (Socotra) ประเทศเยเมน ในมหาสมุทรอินเดีย เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ตั้งหรือแขวนตกแต่งสถานที่