โสมไทย

โสมไทย โสมเกาหลี/โสมคน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Talinum paniculatum Geartn.โสมไทย
วงศ์: Portulaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น:
เป็นเหลี่ยม อวบน้ำ   
ใบ
: ออกเวียนสลับ รูปไข่ถึงรูปหอก ยาว 3-13 เซนติเมตร  
ดอก
: เป็นช่อ ก้านช่อตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยม ดอกเล็ก สีม่วงแดง มี 5 กลีบ ออกดอกดก
ผล: กลมรี มีเมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามที่รกร้าง ปัจจุบันนิยมปลูกประดับสวน ใบ กินได้ ใช้ผัดหรือทำแกงจืด ราก ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลียหรือใช้ทาภายนอกแก้อักเสบ ลดอาการบวม รากเมื่อเจริญเติบโตจะมีรูปร่างคล้ายคนเหมือนกับโสมจีน