พรรณไม้สะสมของสุรัตน์ วัณโณ 2

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-264-7
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2552
นักเขียน  สุรัตน์ วัณโณ
บรรณาธิการ อุไร จิรมงคลการ
จำนวน 272 หน้า
ราคา 450 บาท

อาจารย์ สุรัตน์ วัณโณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ ที่รักการปลูกและสะสมพรรณไม้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “บ้านก้ามปู” จึงเป็นแหล่งรวมพรรณไม้แปลกและหายากที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วยกลุ่มพืชมีดอกและปรงในวงต่างๆ  กับพืชกลุ่มเฟินและพืชคล้ายเฟินมีจำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วก็กว่า 400 ชนิดพร้อมดัชนีสำหรับการค้นหาท้ายเล่ม