The Writer’s Quarters บ้านเข็มทิศชีวิต

เราเคยมีโอกาสไปบ้านของ คุณอ้อย- ฐิตินาถ ผู้เขียน“เข็มทิศชีวิต”มาแล้ว และนี่ถือเป็นการพบกันอีกครั้งกับการเปิดประตูบ้านให้เราเข้าไปเรียนรู้โลกใบเล็กของเธอ

Hometown Paradise สุขสบายที่บ้านเรา

” บ้านสไตล์โมเดิร์น ” ในจังหวัดชลบุรีหลังนี้มองจากด้านนอกจะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยเว้นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างบ้าน