ประตูรั้วฝืด

ประตูรั้วฝืด แก้ได้ง่ายๆด้วยตนเอง

ประตูรั้วฝืด
ประตูรั้วฝืด

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

โดยในครั้งนี้เราจะมาแก้ปัญหา ประตูรั้วฝืด ใน 2 กรณีกัน คือ 1. ล้อประตูไม่เกิดความเสียหาย 2. ล้อประตูเกิดความเสียหาย ลองไปดูวิธีซ่อมแซมกัน

ซ่อมประตูรั้ว

มาถอดล้อประตูรั้วกันก่อน

 • เพื่อความปลอดภัยควรทำการล็อคประตูรั้วเข้ากับรั้ว เพื่อไม่ให้รั้วหล่นลงมาทับระหว่างทำการซ่อมแซมอยู่ โดยใช้ลวดหรือเชือกมัดให้แน่นเสียก่อน

ซ่อมประตูรั้ว

 • ใช้แป๊ปเหล็กยกประตูรั้วให้ลอย แล้วนำไม้หมอนมาวางหุนประตูไว้

 • ใช้ประแจบล็อก ล็อกด้านหัวนอตตัวผู้ให้แน่น จากนั้นใช้ประแจบล็อก ขันฝั่งนอตตัวเมียออกให้เรียบร้อย เท่านี้ก็ถอยล้อประตูรั้วไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว

1. กรณีล้อประตูไม่เกิดความเสียหาย

ในกรณีล้อประตูรั้วไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร มีเพียงสนิมเกาะทำให้เกิดปัญหาประตูรั้วฝืดสามารถกำจัดสนิมโดยใช้ของใกล้ตัวในบ้านได้ตามนี้

อุปกรณ์

 1. น้ำส้มสายชู
 2. น้ำอัดลม
 3. แปรงทองเหลือง
 4. น้ำมันอเนกประสงค์
 5. จาระบี
 6. น้ำมันจักร

ขั้นตอนการทำ

 • นำล้อเหล็กที่ถอดมาแล้ว แช่เอาไว้ในน้ำส้มสายชูหรือน้ำอัดลมประมาณ 10 นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ (ยิ่งแช่นานจะทำให้สนิมออกได้มากขึ้น)

 • หลังจากแช่เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำล้อมาขัดด้วยแปรงทองเหลืองต่อจนสนิมหลุดออกหมด จากนั้นนำผ้ามาเช็ดให้แห้ง

 • หยอดน้ำมันจักรที่ลูกปืนทั้ง 2 ด้าน ทาจะระบีทับอีกทีหนึ่ง ทำการติดล้อเข้ากับประตูรั้วเหมือนเดิม เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

2. กรณีล้อประตูรั้วเกิดความเสียหาย

ในกรณีนี้อาจเกิดจากลูกปืนในล้อหรือส่วนอื่นๆ เกิดความเสียหาย แนะนำว่าควรทำการเปลี่ยนล้อใหม่เสียดีกว่า ซึ่งสามารถทำตามได้ดังนี้

 • นำล้อชุดใหม่ที่ซื้อมา หยอดด้วยนำมันจักรบริเวณลูกปืนทั้ง 2 ด้าน

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

 • จากนั้นทาจาระบีให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

 • ติดฐานล้อเข้ากับประตู ขันนอตให้แน่นทุกจุด จากนั้นใช้ประแจบล็อก ไขฝั่งนอตตัวเมียให้แน่น เท่านี้ก็ติดล้อเข้ากับประตูรั้วเรียบร้อย

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

 • ถ้าอยากให้รั้วประตูลื่นกว่านี้ ให้นำจาระบีมาทาที่รางประตู เท่านี้ประตูรั้วก็จะไม่ฝืดอีกต่อไป

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

ประตูรั้วฝืดโดยปกติแล้วสาเหตุที่ ประตูรั้วฝืด มาจากล้อประตูรั้วขึ้นสนิม ซึ่งเกิดจากมีความชื้นในอากาศไปทำปฏิกิริยากับเหล็กหรือเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างโลหะไปนานๆ ก็ทำให้สนิมขึ้นมาได้ ยิ่งบ้านใครเป็นพื้นที่น้ำท่วมด้วยแล้วสนิมก็จะถามหาได้อยู่เป็นประจำ เราจึงอยากแบ่งปันทั้งวิธีซ่อมแซม และจัดการกับปัญหาที่คุณก็ทำเองได้

Tip

ถ้าอยากไม่ให้รั้วกลับมาฝืดอีกครั้ง ควรหมั่นหยอดจาระบี น้ำมันจักร หรือน้ำมันอเนกประสงค์ ในทุก 3 เดือนต่อครั้ง แต่ถ้าในช่วงหน้าฝนความชื้นจะสูงทำให้สนิมเกิดขึ้นได้ง่าย ก็ควรหยอดทุก 1 เดือนต่อครั้ง

 

ขอบคุณข้อมูลรายการช่างประจำบ้าน

เรื่อง : Gott


อ่านต่อ : “รั้วบ้าน” น่ามอง 12 ไอเดีย – CHIC FENCE

ติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนได้ที่นี่