ซ่อมแซมผนังขึ้นราและหลุดล่อน

ผนังที่เกิด “เชื้อรา” ไม่ว่าจะเป็นผนังภายนอกหรือผนังภายในล้วนสะท้อนให้เห็นว่าบริเวณนั้นคงมีปัญหาเรื่องความชื้น ซึ่งทำให้เชื้อราเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เราคงต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปแล้วเชื้อราตามผนังอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ผมขอสรุปสาเหตุหลักๆเป็น 2 กรณี พร้อมบอกวิธีแก้ไขให้ด้วย ไปดูกันครับ

ผนังขึ้นรา

กรณีที่ 1 เกิดจากสภาวะอากาศทั่วไป

พื้นที่ดังกล่าวอาจประสบปัญหาเรื่องความชื้นโดยตรง มีสภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการขเติบโตของเชื้อรา อาทิ ผนังบ้านภายนอกบริเวณชั้นล่างเกิดคราบเชื้อรา และผนังแตกล่อนมักเป็นผนังที่อยู่ติดกับสนามหญ้าและสวน จึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากความชื้นของบริเวณดังกล่าวซึมผ่านผนัง

วิธีแก้ไขปัญหา

1. สำหรับ “ผนังภายนอก” ให้เริ่มลอกสีผนังออก โดยใช้เกรียงขูดผนังให้เรียบร้อย ส่วน “ผนังภายใน” ให้ขัดล้าง ขูดสี และกำจัดเชื้อราออก ควรทิ้งให้ผนังคายความชื้นประมาณ 1วัน

ผนังขึ้นรา

2. สำหรับ “ผนังภายนอก” ให้ทาน้ำยากันซึมบนผิวผนังให้ชุ่ม ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี ส่วน “ผนังภายใน” ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ (ประเภทไมโครคิล) ปล่อยให้แห้งนาน 2-3 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับ

3. ทาสีทับหน้าใหม่

อ่านต่อหน้า 2