SIAM GREEN SKY สวนเกษตรลอยฟ้า

/ สวนเกษตรลอยฟ้าแห่งใหม่สำหรับคนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
การทําเกษตรรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน
ให้มีกิจกรรมด้านการทำเกษตร ทำไร่ ทำสวนมากขึ้น
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน /

ใครหลายคนอาจหลงลืมไปแล้วว่าเรามีความสุขแค่ไหนเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติ สีเขียวของต้นไม้ กลิ่นหอมจากดอกไม้ หรือสีสันจากผีเสื้อที่ขยับปีกไปตามสายลม แต่ด้วยวิถีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบงานหนักเต็มบ่า มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวน้อยลง ใช้วันว่างอยู่แต่ในห้างสรรพสินค้า “สยาม กรีน สกาย” (SIAM GREEN SKY) จึงเกิดขึ้นเพื่อเติมเต็ม ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ไม่ใช่แค่ต้องการพื้นที่สีเขียวในเมืองเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบคนเมืองใน ยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความตั้งใจจากผู้ออกแบบ ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองให้ผู้ใช้อาคารไม่ได้อยู่แค่ด้านในตัว อาคารเพียงอย่างเดียว

“สยาม กรีน สกาย” ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของอาคารสยามสแควร์วัน ถือเป็นพื้นที่สาธารณะลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรในเมือง โดยเน้นปลูกพืชสมุนไพร ผักสวนครัว พืชไร่ รวมไปถึงการปลูกข้าวแบบขั้นบันได ส่วนหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรนี้ ทางโครงการจะรวบรวมไปขายในตลาดนัด สยาม กรีน สกาย ใจกลางสยามสแควร์ เพื่อให้คนเมืองได้ เลือกซื้อและบริโภคสินค้าในราคาประหยัด

อาจารย์กชกร วรอาคม อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิสถาปนิกประจําโครงการได้เล่าให้เราฟังถึงที่มาของโครงการนี้ว่า เนื่องจากพื้นที่ดาดฟ้าคอนกรีตในกรุงเทพฯมีจํานวนมาก และน้อยนักที่จะได้รับการดูแล โครงการสยาม กรีน สกาย จึงต้องการเป็นพื้นที่หนึ่งที่คืนประโยชน์ให้คนที่มาใช้อาคาร
โดยมีแนวคิดในการออกแบบ 3 ประการ คือ เน้นการเรียนรู้ชูวิถีเกษตร และสร้างเครือข่ายสังคม ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน หรือเป็น
แหล่งความรู้ทางการเกษตรสําหรับคนเมือง นอกจากนี้ท่าน
ยังบอกให้เรารู้อีกว่า “เนื่องจากแนวคิดการออกแบบอาคารของสยามสแควร์วันดูไดนามิกเป็นเหลี่ยมมุม จึงต่อยอด
ตรงนี้มาพัฒนาเป็นนาขั้นบันได แม้แต่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ก็เป็นดินของสยามสแควร์ที่เรานําขึ้นมาบนชั้นเจ็ดไม่ได้ เอาดินที่อื่นมาปลูกพืช และยังได้นําขยะส่วนหนึ่งของอาคาร มาทําเป็นปุ๋ยอีกด้วย”

วันหยุดครั้งต่อไปอย่าลืมชวนคนในครอบครัวของคุณมา พักผ่อนและรู้จักสวนเกษตร ลอยฟ้าใจกลางเมืองอย่าง สยาม กรีน สกาย พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่จะดึงคุณให้กลับมาสัมผัสธรรมชาติอีกครั้งด้วยการลองมาเป็นชาวนาในเมืองหลวง อย่างที่อาจารย์กชกรได้เปรียบเทียบให้เราฟังอย่างน่ารักว่า “ลองมาเป็นชาวนาสมัยใหม่ที่นั่งรถไฟฟ้ามาทำนาบนตึกชั้นเจ็ดกันดูสิ”

สยาม กรีน สกาย เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธและวันเสาร์ วันละ 3 รอบ รอบแรก 10.30 น.- 11.30 น. รอบสอง 14.30 น.- 15.30 น. และรอบสุดท้าย 16.30 น.- 17.30 น. โดยทุกรอบจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและบรรยายข้อมูลให้ฟัง สามารถสำรองรอบการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมสถานที่ศูนย์เกษตรกรรมเมือง สยาม กรีน สกาย โทร. 09-9001-8514     E-mail: [email protected] และ www.facebook.com/siamgreensky

 

 สวนเกษตรลอยฟ้า siam green sky
สวนลอยฟ้าสีเขียวบนหลังคาของ อาคารสยามสแควร์วัน คืนความสดชื่นและช่วย แก้ไขปัญหาระบบนิเวศเมืองได้อย่างเข้าใจและยั่งยืน ตลอดจนสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ในหัวใจคนเมือง ด้วยการปลูกผักบนหลังคา

 

 สวนเกษตรลอยฟ้า
เพลิดเพลินกับสวนเกษตรใจกลางเมืองพร้อมสมาชิกในครอบครัว เรียนรู้พืชพรรณของไทย ท้ังสมุนไพร พืชผักสวนครัว และพืชไร่ เรียกว่าได้ท้ังความรู้และพักผ่อนไปในตัว

 

 สวนเกษตรลอยฟ้า
นอกจากการเลือกพืชพรรณ ให้เหมาะกับสภาพพื้นท่ีแล้ว การปลูกผักของสยาม กรีน สกาย ยังคํานึงถึงการปลูกพืช แบบหมุนเวียนเพื่อรักษา คุณภาพดินด้วย

 

 สวนเกษตรลอยฟ้า
เส้นสายการออกแบบแลนด์สเคปที่สวยสะดุดตา มาจากความต้องการของผู้ออกแบบที่ต้องการให้สวน ลอยฟ้าแห่งนี้ดูมีเรื่องราว ไดนามิกของเส้นที่เป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับอาคาร บวกกับการทํานาข้าว แบบขั้นบันได ช่วยให้แปลงปลูกพืชดูทันสมัย โดยยังคงสภาพระบบนิเวศเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

 

 สวนเกษตรลอยฟ้า
เนื่องจากหนึ่งในแนวคิดของสยาม กรีน สกาย คือการตอบแทนสังคม จึงได้คิดถึงการนําพลังงานหมุนเวียน เข้ามาขับเคลื่อน โดยนําพลังงาน แสงอาทิตย์มาใช้กับระบบไฟฟ้าให้ แสงสว่างและระบบรดน้ํา

 

 

เรื่อง : Ektida N.
ภาพ : จิระศักดิ์
คอลัมน์ : Outdoor Living
เล่ม : September 2015 No.151

อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ สวนกลางกรุง ของขวัญแด่สาธารณะ

เพิ่มพลังชีวิต ภายในสวนบำบัดลอยฟ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี