เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา

เรือนรับรองความสุข

เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา
เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา

เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา

เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา ชานบ้าน เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา

เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา มุมนั่งเล่น

เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา ห้องรับแขก

เรือนยุ้งข้าว, สไตล์ล้านนา ห้องรับแขก

พื้นที่อาบน้ำกลางแจ้ง ห้องน้ำเอ๊าต์ดอร์

ห้องนอน แบบห้องนอน เรือนยุ้งข้าว

บ้านสบายสไตล์พื้นถิ่น

เอกลักษณ์พื้นถิ่นแบบบ้านไทยก็คือ เรือนใต้ถุนสูงที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา เรือนรับรองทั้งสองหลังนี้อิงงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดยดัดแปลงมาจากเรือนยุ้งข้าว แต่ปรับขนาดให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ในส่วนของงานตกแต่งก็ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เพิ่มความสวยงามด้วยรายละเอียดของงานไม้ เฟอร์นิเจอร์สไตล์ไทยแบบขาสิงห์และขาคู้ เก้าอี้หวาย หรืองานเซรามิกโทนสีบลูแอนด์ไวท์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน นอกจากนี้ยังใช้วัสดุธรรมชาติอย่างหินอ่อนและหินธรรมชาติ ซึ่งเก็บความเย็นได้ดี เมื่อรวมกับการออกแบบบ้านให้เปิดโล่งกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ทั้งน่าอยู่และเย็นสบายได้ไม่ยาก

อ่างล้างหน้าแบบลอยตัว เรือนยุ้งข้าว

เก้าอี้หวาย ห้องรับแขก

เก้าอี้หวาย เฟอร์นิเจอร์หวาย

วัสดุไม้ ห้องน้ำ เรือนยุ้งข้าว

ที่นั่งก้อนหิน มุมนั่งเล่น

งานเซรามิกโทนสีบลูแอน์ไวท์ เซรามิกตกแต่ง

เจ้าของ : พันตำรวจเอก เกรียงศักดิ์ กัลยาวัฒนเจริญ

ออกแบบ : คุณผดุง ปาลี

เรื่อง : “Atta Otto” ภาพ : สังวาล พระเทพ

อ่านต่อ : 7 เรือนไทย