แก้ปัญหาเสียงก้องภายในบ้าน

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

หนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน”

เขียนโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้าน คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>

จะขอพูดถึงการทำให้พื้นที่ภายในมีคุณภาพเสียงที่ดี
 ปัญหาที่พบบ่อยคือ ปัญหาเสียงก้องภายในบ้าน หรือเสียงสะท้อนจากการพูดหรือจากเครื่องเสียง
จนทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง

เสียงก้อง เสียงสะท้อน

ปัญหานี้มักเกิดกับบ้านที่มีห้องขนาดใหญ่เกิดใน
งานเลี้ยงที่เชิญแขกมาจำนวนมากหรือเมื่อใช้เครื่องขยายเสียงผนังห้อง
ที่กรุวัสดุผิวแข็งที่สะท้อนเสียงได้ดีแต่ดูดซับเสียงได้น้อยจะทำให้เกิดเสียง
ก้องมาก อีกสาเหตุมาจากผิวผนังห้องที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันจนทำให้เสียง
สะท้อนกลับไปกลับมาที่มุมเดิม

ทางแก้ปัญหามี2วิธีที่ต้องทำควบคู่กัน

วิธีแรก คือออกแบบให้ผนังที่อยู่ด้านตรงข้ามกันไม่ขนานกัน เช่น
 ออกแบบให้ฝ้าเพดานเอียงไม่ให้ขนานกับพื้น ทำผนังที่อยู่ตรงข้ามกัน
ไม่ให้ขนานกันจะทำให้เสียงที่เกิดขึ้นสะท้อนไปมาในมุมที่ไม่คงที่เป็นวิธี
ที่ง่าย และไม่ต้องลงทุนมากแต่ช่วยลดปัญหาเสียงก้องได้มาก

เสียงก้อง เสียงสะท้อน

วิธีที่ 2 คือให้ติดตั้งวัสดุ “นุ่มและเบา” ที่พื้นผนังโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดาน
จะช่วยป้องกันเสียงก้องได้ดีที่สุดวัสดุที่นิยมใช้กันทั่วไปจะเป็นแผ่นอะคูสติก
สีขาวมีรูเหมือนปลวกแทะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Mineral Fiber 
Ceiling Tile  ซึ่งสามารถดูดซับเสียงได้ดี

นอกจากนี้อาจใช้วัสดุใยแก้ว ใยหิน ซึ่งเป็นเส้นใยอัดที่มีรูพรุนจำนวนมาก
ก็ดูดซับเสียงได้ดีเช่นกัน แต่ต้องเลือกใช้แบบหุ้มแผ่นผ้าที่ผิวเพื่อป้องกันไม่ให้
เส้นใยหลุดร่วงออกมา วิธีสังเกตว่าวัสดุอะไรดูดซับเสียงได้ดี ให้ลองใช้นิ้วกดดู
ถ้าวัสดุนั้นนิ่มและอ่อนตัว มักเป็นวัสดุที่ดูดซับเสียงได้ดี

เสียงก้อง เสียงสะท้อน

ส่วนพื้น ถ้าใช้พรมที่ทำจากเส้นใยจะช่วยป้องกันเสียงก้องได้ดีเช่นกัน สำหรับ
ผนังให้เลือกที่ทนทานต่อการกระแทกด้วย แนะนำว่าให้ติดตั้งวัสดุป้องกันเสียง
สะท้อนในระดับที่สูงเกินเอื้อมถึง

สมัยก่อนต้องใช้ถาดรองไข่บุผนังห้องอัดเสียงเพื่อช่วยดูดซับเสียง แต่เดี๋ยวนี้
มีวัสดุป้องกันเสียงผ่านและวัสดุป้องกันเสียงสะท้อนมากมายหลายชนิดให้
เลือกใช้ การออกแบบและก่อสร้างบ้านให้มีคุณภาพเสียงที่ดีจึงทำได้ง่ายกว่า
ในอดีตมากนัก

อ่านเพิ่มเติม : ควรติดมุ้งลวดที่ด้านนอกหรือด้านในของบ้านดี
อ่านเพิ่มเติม : ใช้สีน้ำมันทาผนังปูนได้หรือไม่
อ่านเพิ่มเติม : ประตูห้องน้ำเปิดเข้าหรือเปิดออก…อะไรดีกว่ากัน
อ่านเพิ่มเติม : น้ำประปาที่บ้านไหลน้อย เราจะต่อปั๊มน้ำตรงเข้ากับท่อประปาสาธารณะได้หรือไม่
อ่านเพิ่มเติม : เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว
อ่านเพิ่มเติม : ทำไมเวลาก่อผนังต้องมีเสาเอ็นทับหลัง(ค.ส.ล.)