การค้ำพยุงต้นไม้ใช้เวลาเท่าไหร่

“การค้ำยันต้นไม้” ควรค้ำพยุง นานเท่าไหร่

การค้ำพยุงต้นไม้ใช้เวลาเท่าไหร่
การค้ำพยุงต้นไม้ใช้เวลาเท่าไหร่

คำถามทางบ้าน  :  ” การค้ำยันต้นไม้ ” ควรค้ำพยุงนานเท่าไหร่ …

การค้ำยันต้นไม้ ควรค้ำพยุงนานเท่าไหร่

การค้ำยันต้นไม้ โดยทั่วไปควรค้ำยันไว้ประมาณ 2 – 3 ปี รอ จนกว่าต้นจะตั้งตัวได้ ยกเว้น ต้นที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ อาจใช้เวลานานกว่านั้น ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กค้ำยันไว้ 1 ปีก็เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยว่า รากมีการเจริญเติบโตและยึดเกาะกับดินได้ดีแค่ไหนและควรเปลี่ยนไม้ค้ำยันทุกปีก่อนเข้าหน้าฝน เพราะไม้อาจผุพังจนไม่สามารถค้ำยันได้ ทั้งยังช่วยขยายขนาดของไม้ค้ำยันให้พอดีกับต้นที่เจริญเติบโตขึ้น

การค้ำยันต้นไม้ควรค้ำพยุงนานเท่าไหร่

การค้ำพยุงต้นไม้ใช้เวลาเท่าไหร่

ปัจจุบันนิยมการใช้สะลิงยึดแทนไม้ค้ำ วิธีนี้นอกจากจะดูสวยงามแล้ว ยังช่วยให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนไม้ทุกปี แต่ก็ควรเผื่อความยาวของสายสะลิงเมื่อต้นไม้โตขึ้นด้วย และการใช้สะลิงยึดยังช่วยให้เห็นรายละเอียดต้นไม้ได้ชัดเจน แถมยังดูเรียบร้อย

Tips     “สิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับ การค้ำยันต้นไม้”
ไม่ควรค้ำยันต้นไม้ด้วยการตอกตะปูลงในเนื้อไม้ เพราะทำให้ลำต้นของต้นไม้ติดเชื้อโรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย ไม่แข็งแรง แนะนำให้ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นสำหรับการปลูกไม้พุ่มบางชนิดก็ไม่จำเป็นต้องค้ำยัน หรือยึดโยง เพราะต้นไม้สามารถตั้งตัวได้เร็วอยู่แล้ว
ไม่ควรใช้ผ้ากระสอบมาห่อพันลำต้น บางครั้งการห่อต้นไม้ด้วยผ้าทำให้ลำต้นถูกหนอนหรือแมลงเข้าไปทำลาย หรือเกิดเชื้อราขึ้นได้ เพราะบ้านเรามีอากาศแบบร้อนชื้น
ไม่ควรตัดกิ่งหรือใบทิ้งช่วงก่อนและหลังการปลูกจากข้อปฏิบัติในอดีต ไม้ยืนต้นจะถูกตัดกิ่งและใบจนโกร๋นในขณะนำไปปลูก เป็นวิธีที่อาจไม่ถูกต้อง เพราะใบไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร รวมถึงสร้างพลังงานเพื่อการเติบโตตั้งตัว การไม่มีใบทำให้พืชดูดน้ำขึ้นไปสร้างอาหารได้น้อย และถ้าเหลือเพียงกิ่งแก่ การแตกตาเป็นใบอ่อนใหม่ยิ่งยาก แนะนำว่า ควรตัดแต่งใบออกเพียงครึ่งหนึ่งและปล่อยใบที่เหลือไว้ให้สร้างอาหารได้ก่อน เมื่อต้นไม้ตั้งตัว แตกกิ่งใหม่เพียงพอแล้วจึงค่อยตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่ต้องการ

 

อ่านต่อ : ข้อควรรู้เมื่อจะปลูกต้นไม้ใหญ่ 

อ่านต่อ : สวนที่รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่