Chef’s Table ครัวปดิวรัดา

เชิญร่วมงาน Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567

Chef’s Table ครัวปดิวรัดา
Chef’s Table ครัวปดิวรัดา

เตรียมพบกับ “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” มรดกวัฒนธรรมอาหารชาววังของสวนสุนันทา ตามตำรับในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาเธอในรัลกาลที่ 5 กับร่องรอยประวัติศาสตร์การประพาสเมืองระนองของพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล สู่การพัฒนาอาหารท้องถิ่นเมืองระนองกับการสร้างสรรค์อาหารชาววัง อันเป็นที่มาของภูมิพลังทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเป็นราชสำนักกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ในแนวคิด “ครัวปดิวรัดา” ที่แสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีอันพิถีพิถันอย่างชาววังกับวัตถุดิบชั้นเลิศเมืองระนอง กับการจัดสำรับอาหารแบบ “Chef’s Table”

“Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” จัดขึ้นในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วยนิทรรศการ Installation Art ร่วมกับการแสดงประกอบดนตรี พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ

  • 12 กรกฎาคม 2567 ชายธัช กิตติธัช แก้วอุทัย
  • 13 กรกฎาคม 2567 ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว
  • 14 กรกฎาคม 2567 แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น

ติดต่อและสอบถามรายละเอียด: วณิชยา บุษบงส์ 0875061474 (ติดต่อระหว่างเวลา 10.00-18.00 น.) หรือผ่าน Inbox เพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา