แต่ละผักควรปลูกห่างกันแค่ไหน ช่วยให้เติบโตได้ดี

นอกจากการดูแลใส่ใจพืชผักที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงเพียงพอต่อการจำหน่ายแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดแมลง ก็คือการวาง ระยะปลูกผัก ซึ่งการปลูกชิดเพื่อให้จำนวนผักเยอะๆ อาจจะเป็นความคิดที่ผิดเพราะแท้จริงแล้ว “ความเหมาะสม”คือเรื่องสำคัญ


การปลูกผักสวนครัวในแปลงดินในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ การเว้น ระยะปลูกผัก แต่ละชนิดต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย เพราะหากปลูกพืชถี่กันเกินไปจะทำให้เกิดความชื้นสูงก่อให้เกิดโรคได้ง่าย แต่ถ้าห่างกันเกินไปก็จะได้ผลผลิตต่อไร่ในอัตราที่น้อยเกินกว่าที่ควร

ระยะปลูกผัก


ปลูกห่างกันแค่ไหนถึงจะพอดี? พืชแต่ละชนิดจำเป็นต้องเว้นระยะห่างกันตามเหมาะสม เช่น ไม้สัก ควรมีระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่างแถว 4 เมตร เพื่อให้แสงแดดส่องถึงกิ่งก้านในทุกส่วน พืชผักสวนก็เช่นกัน แต่ละชนิดล้วนแต่มีระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้ผักเติบโตได้เต็มที่


การคำนวณจำนวนพืชที่ปลูกกให้พอดีกับพื้นที่ของเรา มีสูตรง่ายๆ คือ
1 แปลงขนาดพื้นที่ปลูกเป็นตารางเมตร เช่น พื้นที่ 1 ไร่จะได้เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
2 คำนวณต้นพืชโดยใช้สูตร ระยะหลุม x ระยะแถว แล้วนำค่าที่ได้ไปหารกับพื้นที่ที่เรามี เช่น ไม้สัก ที่ควรมีระยะระหว่างหลุม 2 เมตร ระยะระหว่างแถว 4 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกไม้สักได้ 200 ต้น


แต่ละผักควรปลูกห่างกันแค่ไหน? เรามีข้อมูลจากหนังสือ my little farm vol.01 ปลูกผักแบบคนเมือง โดยคุณนคร ลิมปคุปตถาวร มาบอกเล่า นำไปปรับใช้กับพื้นที่ปลูกที่มีได้เลย

ระยะปลูกผัก
ระยะปลูกผัก
ระยะปลูกผัก

ภาพ มนธีรา มนกลาง

รู้จักผักคู่อริควรปลูกห่างกัน

ผักคู่หูควรปลูกร่วมแปลง