อยากปลูก “ไม้ยืนต้น” ริมรั้วบ้าน มีพื้นที่น้อย ควรปลูกอะไรดี

คำถามทางบ้าน : อยากปลูกต้นไม้ระหว่างรั้วกับตัวบ้าน เป็น “ไม้ยืนต้น” ที่สามารถสร้างร่มเงาให้บ้านได้ โดยจะปลูกบริเวณด้านหลังบ้านซึ่งอยู่ห่างจากรั้ว 2 เมตร ช่วยแนะนำต้นไม้ให้ด้วย ถ้าได้ไม้ดอกหอมก็ดีครับ ที่เล็งไว้คือ “ปีบ” แต่กลัวรากดันตัวบ้านครับ…

ต้นไม้ริมรั้ว ไม้ยืนต้น

my home : เนื่องจากพื้นที่ปลูกของคุณมีขนาดไม่ใหญ่นัก ก็ควรเลือกพรรณไม้ที่มีทรงพุ่มขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รากไม่ชอนไชมาก เพื่อความสวยงามและความปลอดภัย โดยปลูกห่างจากสิ่งก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร สำหรับต้นปีบที่คุณชอบ ก็สามารถปลูกได้ แต่อย่าลืมตรวจสอบสภาพปลูกที่เหมาะสมด้วย คือปลูกในดินร่วนระบายน้ำดี และมีแสงแดดเต็มวัน แต่เนื่องจากไม้ชนิดนี้ มีระบบรากแผ่กระจายกว้าง ซึ่งรากเหล่านี้สามารถแยกต้นใหม่ได้มากมาย ต้องหมั่นตัดทิ้งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้โคนต้นรก อีกทั้งยังมีใบร่วงมาก ไม่ควรปลูกอยู่เหนือรางน้ำบนหลังคา

ส่วน “พรรณไม้” อื่นๆ ที่แนะนำ ก็มีดังนี้

เสลา ตะแบก ชอบดินร่วน ความชื้นปานกลาง (ทนแล้งได้) แสงแดดเต็มวัน
อินทนิล ชอบดินร่วน ความชื้นปานกลางถึงสูง แสงแดดเต็มวัน
รัตมา ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ความชื้นต่ำ แสงแดดเต็มวัน
หลิวทอง ชอบดินทุกชนิด ความชื้นปานกลางถึงต่ำ แสงแดดเต็มวัน
คอร์เดีย ชอบดินอุดมสมบูรณ์ ความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน
แปรงล้างขวด ชอบดินทุกชนิด ความชื้นปานกลางถึงสูง (ทนได้ทั้งแล้งและน้ำท่วมขังแฉะ)
ไผ่เลี้ยง สามารถปลูกชิดกำแพงได้ แต่มีปัญหาเรื่องใบร่วงมาก ชอบดินทุกชนิด ความชื้นปานกลางถึงสูง แสงแดดเต็มวัน

หมากเขียว ชอบดินร่วน ความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน
ปาล์มเปตติโค้ต ชอบน้ำค่อนข้างมาก แสงแดดเต็มวัน
ปาล์มฟ็อกซ์เทล ชอบดินร่วน ความชื้นปานกลางถึงสูง แสงแดดเต็มวัน
ลั่นทม ชอบดินร่วนปนทราย ไม่ชอบน้ำ (ทนแล้งได้ดี) แสงแดดเต็มวัน

อย่างไรก็ตาม คุณควรดูแลต้นไม้มากเป็นพิเศษ เพื่อควบคุมระบบรากไม่ให้มีโอกาสชอนไชสิ่งปลูกสร้างอย่างตัวบ้านหรือรั้วได้ แนะนำให้ตัดแต่งกิ่งด้านบนและด้านข้างของต้นไม้สม่ำเสมอ เพื่อควบคุมขนาดของทรงพุ่มไม่ให้แผ่ขยายใหญ่ออกไป (เพราะขนาดของทรงพุ่มกับระบบรากนั้นมีความสัมพันธ์กัน) หรืออาจต้องบล็อกราก โดยไม่ปลูกลงดินโดยตรง แต่ปลูกลงในกระถางที่ก่อขึ้นมาแทน

Tips   ถ้าไม่สะดวกในการตัดแต่งกิ่งดูแลรักษาต้นไม้ ลองใช้วิธีตีระแนงไม้ต่อขึ้นไปจากรั้วบ้าน จะช่วยบังมุมมองจากบ้านข้างเคียง กันขโมย และยังสร้างร่มเงาให้ตัวบ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ลองหาไม้กระถางมาแขวนหรือปลูกไม้เลื้อย แล้วหาเก้าอี้นั่งสบายมาตั้ง ก็สร้างมุมพักผ่อนหลังบ้านได้

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง     “10 พรรณไม้แนะนำ”

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง     “แต่งผนังด้วย ชั้นต้นไม้”