รางวัล 10 สวนสวย ประจำปี 2558

ในปี 2558 ที่ผ่านมาทางนิตยสารกลุ่มบ้านและการตกแต่งในเครืออมรินทร์ ประกอบด้วยนิตยสารบ้านและสวน room และ my home รวมถึงหนังสือจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน ได้จัดอันดับ รางวัล 10 บ้านน่าอยู่ และ 10 สวนสวย แห่งปี 2558 ซึ่ง 10 รางวัล สวนสวย ต่างมีเอกลักษณ์และสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกสวนแสดงถึงความเป็นตัวเจ้าของได้อย่างชัดเจน จนได้มาเป็นรางวัล สวนสวย ประจำปี 2558 จะมีสวนไหนเป็น สวนสวย อยู่ ในใจคุณบ้างไปดูกันเลย

 

สวนสวย ประจำปี 2558
คุณปัญญา จงแจ่ม ออกแบบโดยคุณสุรพงศ์ – คุณศุภวัฒน์ สุวรรณรัตน์ แห่ง Thanks Nature จากหนังสือ Renovated Garden

 

สวนสวย ประจำปี 2558
คุณอภิวัฒน์ วิริยเวชกุล ออกแบบโดยคุณศุภกิจ มีลาภ และคุณพณิสรณ์ อนันต์สุชาติกุล แห่ง Sukyen Garden จากหนังสือ Pocket Garden Vol.3

 

สวนสวย ประจำปี 2558
คุณวริษฐ์ กันภัย ออกแบบโดยคุณศักดิ์ เรืองพร้อม จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

 

สวนสวย ประจำปี2558
คุณพวงมุก วงศ์รัศมี ออกแบบโดยภาณุยศ ปริกสุวรรณ และ คุณเฉลิม บุญทวี แห่ง P_do Landscape Studio จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนตุลาคม 2558

ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย : http://www.baanlaesuan.com/19352/garden/river-from-pebble/

 

สวนสวย ประจำปี2558
คุณวีรพงษ์ วิสูตร จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนตุลาคม 2558

ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย : http://www.baanlaesuan.com/19395/garden/before-sunrise/

สวนสวย ประจำปี2558
คุณกริช จงทวีทรัพย์ ออกแบบโดยบริษัทกิ่ง ก้าน ใบ จำกัด จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558

ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย : http://www.baanlaesuan.com/20294/garden/blank-space/

สวนสวย ประจำปี2558
คุณเกียรติศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ ออกแบบโดยคุณศิริชัย อิ่มละออ จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558

ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย : http://www.baanlaesuan.com/20315/garden/garden-in-love/

สวนสวย ประจำปี2558
คุณสุธาชล – คุณเนตรดาว วัฒนะสิมากร ออกแบบโดยคุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง และคุณจาตุรงค์ ขุนกอง จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนธันวาคม 2558

ดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย : http://www.baanlaesuan.com/20998/garden/tropical-modern/

สวนสวย ประจำปี2558
คุณศุภรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา จากนิตยสาร my home ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558

 

 

สวนสวย ประจำปี2558
คุณอารี ปรีชานุกุล ออกแบบโดยคุณอรรถ ประพันธ์วัฒนะ จากนิตยสาร my home ฉบับเดือนสิงหาคม 2558