รู้จักแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ วัสดุปูรองหินและกรวดสำหรับทำทางเดินหรือลานในสวน

หลายบ้านนิยมนํากรวดมาใช้ตกแต่งสวนทั้งทำพื้นทางเดินหรือลานกว้าง แต่ปัญหาที่ประสบกันมากก็คือมักมีคราบตะไคร่หรือเศษดินกระเด็นขึ้นมาเกาะกรวด ยิ่งใช้ไปนานๆกรวดก็จะเริ่มจมดินและกลืนหายไป รวมทั้งยังชอบมีวัชพืชขึ้นแทรกอยู่เรื่อยๆ

ในอดีตเราจะใช้ตาข่ายหรือตะแกรงพลาสติกรองก่อนโรยพื้นด้วยกรวดหรือหิน ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปพลาสติกเริ่มผิดรูปและเสื่อมสภาพในบริเวณรอยต่อของแผ่นตาข่ายจะเผยอขึ้นมาเหนือกรวดจนดูน่าเกลียด แต่จะดึงออกก็ทำได้ยากเพราะจะขาดและหลุดติดกับดินอีก บ้านและสวน Garden Expert ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านั้นที่ใช้แทนกันได้ นั่นคือ “จีโอเท็กซ์ไทล์”

จีโอเท็กซ์ไทล์
แผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์สามารถใช้รองทั้งกรวดหรือหญ้าได้ เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้าและไม่ให้กรวดจมลงไปในดิน

ก่อนตกแต่งพื้นด้วยกรวดหรือหินธรรมชาตินอกจากเตรียมพื้นที่และปรับระดับด้วยทรายให้เรียบร้อยแล้ว ควรปูรองด้วยแผ่น จีโอเท็กซ์ไทล์ หรือแผ่นผ้าใยสังเคราะห์ในบริเวณดังกล่าวด้วย ควรคํานวณปริมาณให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และควรตัดเว้นพื้นที่ในบริเวณที่ต้องปลูกต้นไม้ด้วย

ด้านล่างรองด้วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ ซึ่งให้สีดูเป็นธรรมชาติ ไม่เห็นชัดเหมือนตะแกรงพลาสติก
ด้านบนโรยด้วยหินกรวดแม่น้ำสวยงาม

คุณสมบัติของแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์

1.เนื่องจากแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์จะช่วยเสริมขีดความสามารถในการรับแรงและป้องกันไม่ให้กรวดจมไปในชั้นดินด้านล่าง

2..แผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ยังคงมีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่านได้ปกติ ไม่มีน้ำขัง

3.หญ้าและวัชพืชไม่สามารถขึ้นแทรกในบริเวณดังกล่าวได้ จึงไม่ต้องคอยกําจัดวัชพืชหรือกําจัดได้ง่ายมากขึ้น

4.ปัจจุบันในท้องตลาดมีแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ที่ใช้ในการจัดสวนทั้งขนาด120 แกรมและ 200 แกรม หน้ากว้างประมาณ 2 เมตร มีให้เลือกทั้งสีดําา เทา และขาว

แผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ที่มีขายในท้องตลาดมีหลายสี ทั้งสีดำ ขาว และเทา

วิธีการปูแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์รองพื้นกรวดและหิน

1.ก่อนโรยกรวดบนพื้นที่ที่เตรียมไว้ แนะนําให้เททรายทับก่อน1ชั้น และอัดให้แน่น โดยพื้นทรายควรมีความหนาอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

2.ปูแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ จากนั้นจึงค่อยโรยกรวด

3.หมั่นดูแลเก็บกวาดเศษใบไม้แห้งทุกสัปดาห์ ไม่ปล่อยให้น้ำขัง เพราะจะเกิดคราบบนกรวดได้ง่าย หรือจะใช้น้ำยาอเนกประสงค์ที่สกัดจากธรรมชาติ (เพื่อป้องสารพิษตกค้างซึ่งอาจทําลายต้นไม้ในสวน) ผสมน้ำขัดทําความสะอาด

จีโอเท็กซ์ไทล์

เรื่อง : ปัญชัช

ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน

Step by Step ทำพื้นกรวดในสวนด้วยตัวเอง

เคล็ดลับกำจัดตะไคร่น้ำ ‘กรวดล้าง ทรายล้าง’

กรวดล้าง ทรายล้าง ต่างกันอย่างไร