บ้านและสวนแฟร์ 2022
28 ต.ค. - 6 พ.ย. 2565
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กติกาการประกวดพรรณไม้ – บ้านและสวนแฟร์ 2019

การประกวด “แคคตัส และไม้อวบน้ำ”

วันประกวด : วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

ประเภทการประกวด :

 • แคคตัส ได้แก่ สกุล Astrophytum, Ariocarpus, Coryphantha, Copiapoa, Discocactus, Echinofossulocactus, Echinocactus & Hamalocactus, Ferocactus, Gymnocalicium, Lophophora, Mammillaria, Melocactus, Obregonia, Ortregocactus, Parodia & Notocactus, Lobivia, Thelocactus, Turbinicarpus, Uebelmannia, Cristata & Monstrose และการจัดสวนในภาชนะด้วยแคคตัส(Terrarium) รวม 27 ประเภท
 • ไม้อวบน้ำ ได้แก่ สกุล Agave, Aloe, Dorstenia, Echeveria, Euphorbia, Gasteria, Haworthia, Pachypodium, Sansevieria, ไม้โขด (Caudiciform) และการจัดสวนในภาชนะด้วยไม้อวบน้ำ(Terrarium) รวม 27 ประเภท

รางวัล :

 1. รางวัล 1, 2, 3 เป็นเงิน 500 บ., 300 บ., และ 200 บ. (54 ชุดรางวัล)
 2. รางวัลยอดเยี่ยมมี 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บ.พร้อมประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศ และหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์

** หมายเหตุ : ภาชนะที่ใช้ในการจัดสวนไม่จำกัดรูปแบบภาชนะ แต่ควรมีขนาดไม่เกิน 50 เซนติเมตรและต้องมีเฉพาะแคคตัสและไม้อวบน้ำเท่านั้น

 

การประกวด “กล้วยไม้”

วันประกวด : วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ประเภทการประกวด : ได้แก่ สกุลรองเท้านารี คัทลียา แวนด้า แอสโคเซนด้า ออนซีเดียม และฟาแลนนอฟซิส หวายอะแรคนีส และรีแนนเทอรา กล้วยไม้ไทยแท้ และลูกผสม และสกุลอื่นๆ รวม 50 ประเภท

รางวัล :

 1. รางวัลที่ 1, 2, 3 เป็นเงิน 500 บ., 300 บ., และ 200 บ. (50 ชุดรางวัล)
 2. รางวัลยอดเยี่ยมประเภท 1,000 บาท (12 ประเภท)
 3. รางวัลยอดเยี่ยมของงาน 2,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์

 

การประกวด “ไม้ใบ”

วันประกวด : วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

ประเภทการประกวด : มีไม้ใบทั้งหมด 6 กลุ่มพืช รวมทั้งสิ้น 12 ประเภท คือ

 • อโกลนีมา (Aglaonema) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง
 • หน้าวัวใบ (Anthurium) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง
 • ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง
 • วาสนา (Dracaena) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง
 • ปาล์มต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง
 • เบ็ดเตล็ด เช่น อะโลคาเซีย (Alocasia) โคโลคาเซีย (Colocasia) คล้า (Calathea,Maranta) และไม้ใบกลุ่มอื่น ๆ รวม 2 ประเภท

รางวัล :

 1. รางวัล 1, 2, 3 เป็นเงิน 1,800 บ., 1,500 บ. และ 1,000 บ.(12 ชุดรางวัล)
 2. รางวัลยอดเยี่ยมของงาน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศและหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์

 

การประกวด “บอนไซ”

วันประกวด : วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ประเภทการประกวด : บอนไซเก่า 15 รางวัล, บอนไซน้องใหม่ 20 รางวัล, ไม้บัณฑิต 5 รางวัล, บอนไซจิ๋ว (สูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร) 10 รางวัล, บอนไซนำเข้า (สูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร) 10 รางวัล, บอนไซนำเข้า (สูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร) 10 รางวัล และชุดศิลป์ 10 รางวัล รวม 80 ประเภท

รางวัล :

 1. รางวัลละ 500 บาท (80 ชุดรางวัล)
 2. รางวัลยอดเยี่ยม 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศและหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์

** หมายเหตุ : บอนไซเก่าคือบอนไซที่ปลูกเลี้ยงมายาวนานและไม่มีการเข้าลวด, บอนไซน้องใหม่ คือ บอนไซที่อาจมีอายุหลายปีจนมีรูปทรงสวยงาม อาจมีการเข้าลวดหรือไม่เข้าลวดก็ได้

กำหนดการ

สถานที่ส่งประกวด : พรรณไม้ทุกประเภท ส่งบริเวณลานประกวด Garden Zone อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วัน-เวลาส่งประกวด : ตามวันประกวดข้างต้น ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 12.00 น. เท่านั้น

การจัดแสดง : พรรณไม้ทุกประเภทที่ได้รับรางวัล จัดแสดงบริเวณลานประกวด Garden Zone อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การรับเงินรางวัลและต้นไม้คืน : ตั้งแต่ 16.00 น.-18.00 น. ของวันต่อไปนี้

 • แคคตัสและไม้อวบน้ำ รับวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
 • กล้วยไม้รับวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
 • ไม้ใบ รับวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
 • บอนไซรับวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

วัน-เวลารับพรรณไม้คืน : ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-20.00 น. ของวันดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ :

 • ประเภทการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับพรรณไม้ที่ส่งเข้าประกวดในวันนั้น
 • ขอจำกัดจำนวนต้นในการส่งพรรณไม้ทุกประเภทเข้าประกวดไม่เกินท่านละ 50 ต้น เพื่อสะดวกในการตัดสิน และการจัดแสดง
 • ผู้ส่งพรรณไม้ประกวดทุกท่านต้องนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ใบเพื่อใช้เป็นเอกสาร ในการส่งพรรณไม้และเงินรางวัล หากไม่มีจะไม่สามารถรับเงินรางวัลได้
 • เมื่อประกาศผล เจ้าของต้นไม้ทุกท่านควรตรวจสอบรางวัลที่ได้รับพร้อมบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ในการตรวจรับเงินรางวัล
 • กรณีที่ผู้ส่งพรรณไม้ไม่สามารถมารับเงินรางวัลในวันและเวลาดังกล่าวและให้ผู้อื่นมารับแทน ผู้มารับแทนต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงการรับเงินพร้อมลายเซ็นมอบอำนาจ ของผู้ส่งพรรณไม้
 • เจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินพร้อมออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายตามชื่อผู้รับเงินที่แสดงสำเนาบัตรประชาชน ของตนเท่านั้น หากไม่มารับเงินตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ส่งพรรณไม้ต้องนำใบลงทะเบียนมารับต้นไม้คืนในวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ทางกองประกวดจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดการประกวด

กองการประกวด “พรรณไม้”

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4207, 4275 – 4279, 4185, 4135 หรือ E-Mail : [email protected]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.baanlaesuan.com/fair

keyboard_arrow_up