VOA SPACE แหล่งรวมตัวของเหล่านักสร้าง ที่มารังสรรค์แรงบันดาลใจเพื่อความเป็นอยู่

VOA SPACE โครงการรีโนเวทอาคารเก่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น ที่มุ่งหมายให้อาคารแห่งนี้กลายมาเป็น hub รวมตัวของนักสร้างที่แตกต่างจากคอมมูนิตี้ทั่วไป