SENA SOLAR HOUSE ความลับในการเพิ่มพลังงานความสุข

โครงการ SENA SOLAR HOUSE เป็นตัวอย่างของการใช้พลังงานสะอาด จากความร้อนของดวงอาทิตย์สำหรับบ้านทุกหลังในโครงการรวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ