การเลือก ประกันสุขภาพ ก็เหมือนซื้อบ้าน ต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น

บ้านที่ดีคือบ้านที่เหมาะกับเรา แผน ประกันสุขภาพ ก็เช่นกัน ต้องเลือกให้สอดคล้องกับชีวิต ประกันสุขภาพเฟลคซี่ เฮลท์ (Flexi Health) จากกรุงไทย-แอกซ่า