งานสภาสถาปนิก´19 ครั้งแรกของไทยกับงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

งานสภาสถาปนิก´19 ครั้งแรกของไทยกับงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

[SINGAPORE] GARDENS BY THE BAY ธรรมชาติที่สร้างได้

Gardens by the Bay สวนพฤกษศาสตร์ 630 ไร่ จากการถมอ่าวเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ และอนุรักษ์ระบบนิเวศไว้ กลายเป็นที่เที่ยวที่พลาดไม่ได้ของสิงคโปร์