FACTOPIA ชุมชนเล็ก ๆ ของคนทำงานออกแบบและศิลปะ

รีโนเวต ร้านอาหารเก่าอายุ 30 ปีที่ถูกทิ้งร้าง ให้กลายเป็น CREATIVE SPACE แห่งใหม่ ริมถนนรัตนาธิเบศร์