Sansiri Educational Playground พื้นที่เรียนรู้ซึ่งเป็นมากกว่าสนามเด็กเล่น

Sansiri Educational Playground ความร่วมมือกันระหว่าง แสนสิริ กับผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ออกแบบเครื่องเล่นที่แตกต่าง