PLUS ROOM เพิ่มห้องใหม่ให้กิจกรรมโปรด

ชวนคุณมาสนุกไปกับการแปลงโฉมห้องธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมที่โปรดกัน!

ไอเดียเก็บจักรยาน ให้กลายเป็นพร็อปส์สุดเท่

สร้างสรรค์บรรยากาศพื้นที่ภายในบ้าน ให้กลายเป็นจุดจอดจักรยานสุดเท่