AIRI พระราม5-ราชพฤกษ์ บ้านที่เรียบง่ายแต่ครบครัน จัดสรรทุกพื้นที่สำหรับทุกคน ในสังคมส่วนตัวที่ออกแบบมาอย่างพิเศษ

บ้านเป็นศูนย์รวมของทุกชีวิตในครอบครัว การใส่ใจในทุกรายละเอียด การคำนึงถึงการใช้ชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตจึงเป็นส่วนที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก